Formulare Acte - Model download gratuit Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Taburi primare

Download Model de Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Download formular Model de Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) in format pdf, word, doc

Inscriere imobil ANCPI       

 

OFICIUL DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________________

BIROUL  DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ_______________________

 

                                                                                       Nr. de înregistrare ________/___/___/ 20__

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

            Domnule/Doamnă registrator,

 

            Subsemnatul(a) _________________________________ domiciliat(ă) în localitatea ____________________ str. _________________ nr. _________, legitimat (ă) cu CI/BI seria ____ nr. ____________, CNP ______________________, tel./fax ________________ e-mail: ________________ prin mandatarul __________________________________, vă rog să dispuneţi:

           

OBIECTUL ÎNSCRIERII:

  • întabularea* _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  • înscrierea provizorie ** ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

  • notarea *** ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  • radierea **** _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

IMOBILUL:

este identificat prin Cartea Funciară nr. __________________________ a comunei/ oraşului/ municipiului __________________________________ şi numărul cadastral al imobilului _____________________________________, situat în str. ______________________., nr___., bl___., scara___., ap____, comuna/ oraş/ municipiu ____________________________________

 

ACTUL JURIDIC  care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Solicit comunicarea răspunsului

 

prin poştă      

la sediul BCPI  

fax         

 

 

            S-a achitat tariful de: ________ lei prin chitanţa nr. ________/____.cu codul nr_________

 

 

DATA ___/ _______ / 20 __                                                 SEMNĂTURA

 

 

 

*       Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

**       Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

***      Incapacitate, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi          asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

****    Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

 

 

Model inscriere imobil Cartea Funciara

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !