Formulare Acte - Model download gratuit Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces

Taburi primare

Download Model de Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces

Download formular Model de Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces in format pdf, word, doc

 

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso. Va rugam utilizati pentru listare formularul din pagina de download.

 

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de deces

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287
Anexa nr. 2
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN _______
Secţia consulară
Nr. _____________
A P R O B,
Domnule ambasador,
Subsemnatul(a) ______________________________________________
fiul(fiica) lui ____________________________ şi al ____________________________,
născut(ă) la _______________în __________________________________, judeţul(sectorul) _________________ domiciliat(ă) în ___________________________,
str. __________________________________________nr.____, bl.___, sc.____ et.____
ap.____, judeţul/sectorul ___________________, posesor al actului de identitate _________________seria ____________nr.________, eliberat de _________________, CNP nr. ______________________________
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de DECES eliberat de autorităţile ________, privind pe _______________________________________născut(ă) la data de _________________
în localitatea ________________________________, decedat la data de __________în localitatea ______________________________________.
Menţionez că persoana decedată este soţul/soţia/tatăl/mama/fiul/fiica meu/mea, iar ultimul domiciliu al defunctului a fost: ________________________________________
___________________________________.
Anexez la prezenta:

certificatul (extrasul) de deces ______________, apostilat de autorităţile locale, în original şi copie;

declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România;

copia paşaportului subsemnatului(ei);

copia certificatului de căsătorie şi de naştere ale defunctului;

taxa consulară totală de ___euro (înscrierea, legalizarea copiei certificatului de deces, traducerea legalizată a certificatului de deces).
Precizez că pot fi contactat la telefon: ____________________________.
Locul/data: __________________.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura,
__________________

Domnului ambasador al României în _________

 

sursa: mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !