Formulare Acte - Model download gratuit Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere

Taburi primare

Download Model de Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere

Download formular Model de Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere in format pdf, word, doc

 

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso. Va rugam utilizati pentru listare formularul din pagina de download.

 

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere

 

 

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 5287

         Anexa nr. 3

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN _______

Sectia consulara 

 

Nr.  _____________        

            A P R O B,

 

   Domnule ambasador,

 

  Subsemnatul(a) ______________________________________________

fiul(fiica) lui ____________________________ si al ____________________________,

nascut(a) la _______________în __________________________________, judetul(sectorul)

_________________ domiciliat(a) în ___________________________,

str. ___________________________________________nr.____, bl.___, sc.____ et.____

ap.____, judetul/sectorul ___________________, posesor al actului de identitate

___________________seria ____________nr.________, eliberat de ________________,

CNP nr. ______________________________

va rog sa-mi aprobati înscrierea, în registrele de stare civila române, a certificatului

(extrasului) de  NASTERE  eliberat de autoritatile _______, privind pe

_______________________________________nascut(a) la data de _________________

în localitatea ______________________________________________

Mentionez ca domiciliul comun al parintilor copilului este :________________________

________________________________________________________________.

  Anexez la prezenta:

•  certificatul (extrasul) de nastere ____________, cu parintii, apostilat de autoritatile locale, în original si copie;

•  declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta altei transcrieri în România;

•  copia pasapoartelor parintilor copilului;

•  copia certificatului de casatorie si de nastere ale parintilor;

•  taxa consulara totala de _____euro (înscrierea, legalizarea copiei certificatului de nastere, traducerea legalizata a certificatului de

nastere).

Precizez ca pot fi contactat la telefon: ____________________________.

Locul/data:  __________________.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

        Semnatura,

         __________________

 

 

Domnului ambasador al României în  ____________ 

 

 

sursa: mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !