Formulare Acte - Model download gratuit Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere pentru efectuarea de servicii consulare

Taburi primare

Download Model de Cerere pentru efectuarea de servicii consulare

Download formular Model de Cerere pentru efectuarea de servicii consulare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere pentru efectuarea de servicii consulare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere pentru efectuarea de servicii consulare in format pdf, word, doc

Anexa nr. 9

Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 5285, 5286, 5287

AMBASADA ROMÂNIEI LA _____________

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA _________

Nr. _______/_______

C E R E R E

1

pentru efectuarea de servicii consulare

Subsemnatul(a) __________________________________nascut/a la data de

________________, în localitatea_____________________,

România, având documentul de identitate_____________________,

cu domiciliul în România, în localitatea________________________,

strada_____________________, nr.______,bl.______, sc.__, ap.__,

judet/sector____________________, aflat temporar în ___________,

localitatea_________________________, strada_______________ ,

nr._____, telefon____________________, rog sa mi se aprobe efectuarea

urmatoarelor servicii consulare:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________

Data______________

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

I agree with processing of data presented according with Law no. 677/2001.

Semnatura,

____________________

Se va trece serviciul consular solicitat, ca de exemplu: autentificarea unei procuri, traducerea

1

legalizata  a unui document; legalizarea traducerii unui document; întocmirea documentelor pentru

casatorie; obtinerea din t ara a cazierului judiciar, certificatului de nastere sau a celui de casatorie,

eliberarea unui pasaport etc.

1

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere pentru efectuarea de servicii consulare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere pentru efectuarea de servicii consulare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !