Formulare Acte - Model download gratuit Contract de cesiune de creanta Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de cesiune de creanta

Taburi primare

Download Model de Contract de cesiune de creanta

Download formular Model de Contract de cesiune de creanta in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de cesiune de creanta download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de cesiune de creanta in format pdf, word, doc

MODEL CONTRACT DE CESIUNE CREANTA

Art. 1. Partile contractante:

1. S.C. ............, cu sediul in ..............................., nr. inregistrare R.C., CUI........, prin director general ............, in calitate de CEDENT

si

2. ..................., cu sediul in ......................, nr. inregistrare R.C., CUI............. , prin director ................, in calitate de CESIONAR

2. Obiectul contractului si pretul cesiunii

Prezentul contract are ca obiect cesiunea creantei in valoare de ........ RON pe care CEDENTUL o are fata de S.C. ..........., reprezentand ............. Pretul cesiunii este de ..........iar plata se face de catre CESIONAR prin ordin de plata in contul CEDENTULUI......... ................., deschis la Banca..........., sucursala...............

In termen de 2 zile de la data platii, CEDENTUL se obliga a confirma printr-un reprezentant al sau in cadrul unei declaratii notariale incasarea pretului si confimarea cesiunii realizate prin prezentul contract.

De asemenea, in acelasi termen, CEDENTUL se obliga sa remita CESIONARULUI titlul constatator al creantei si sa notifice ..............., administrator judicar al ............... prezenta cesiune.

CEDENTUL declara ca este unic titular ale creantei cedate si ca nu a mai cedat aceasta creanta unui tert si se obliga sa nu intreprinda nimic care sa impiedice CESIONARUL in realizarea drepturilor cedate.

3. Efectele cesiunii

De la data efectuarii platii creantei cesionate, CESIONARUL beneficiaza de toate drepturile si accesoriile creantei cedate, existente in momentul incheierii prezentului contract.

CESIONARUL beneficiaza de actiunile pe care CEDENTUL le are fata de S.C. ................, putandu-si valorifica creanta prin modalitatea pe care o va crede de cuviinta, inclusiv prin formularea declaratiei de creanta in cadrul dos. ............ aflat pe rolul Tribunalului ............avand ca obiect procedura de insolventa a debitorului................

4. Alte clauze

Prezentul contract intra in vigoare, azi data semnarii lui si se completeaza de plin drept cu dispozitiile Codului civil, Codului comercial si ale Legii 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Incheiat azi ..............in 3 (trei) exemplare originale.

CEDENT                                       CESIONAR

......................                             ....................

 

FORMULAR CONTRACT DE CESIUNE CREANTA

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

bun.

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

bun.

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

bun.

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

BUN

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

Bun

- Paul Loghin (neverificat) - 5 ani ago.

';

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

este un model excelent pe care intentionez sa il personalizez pentru nevoile mele. Multumesc

- Florin (neverificat) - 3 ani ago.

MULTUMESC !

- dragan violeta (neverificat) - 2 ani ago.

BUN.

- Anonymous (neverificat) - 9 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de cesiune de creanta au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de cesiune de creanta va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !