Formulare Acte - Model download gratuit Contract de comodat Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de comodat

Taburi primare

Download Model de Contract de comodat

Download formular Model de Contract de comodat in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de comodat download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de comodat in format pdf, word, doc

Model de contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PARTILE

.................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de COMODANT

 

.................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de COMODATAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a urmatorului bun .................................................................( se individualizeaza bunul prin indicarea caracteristicilor)

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ............................. , incepand cu .............................., data la care bunul va fi predat comodatarului.

Art. 4. DREPTURI SI OBLIGATII

a) Drepturile comodantului:

- sa ceara rezilierea contractului, in cazul in care comodatarul nu-si respecta obligatiile prevazute in prezentul contract.

b) Drepturile comodatarului

- sa i se asigure de catre comodant folosinta bunului pe toata durata contractului;

- sa ceara restituirea sumelor platite de acesta pentru conservarea bunului;

- sa retina bunul pana cand comodantul ii va remite cheltuielile de conservare a bunului;

c) Obligatiile comodatarului

- sa se ingrijeasca de bunul imprumutat intocmai ca proprietarul acestuia;

- sa foloseasca lucrul potrivit destinatiei sale;

- sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile necesare folosintei acestuia, neavand dreptul sa ceara restituirea acestora de la comodant;

- sa restituie bunul imprumutat la implinirea termenului stipulat in prezentul contract;

Art. 5. RISCURI

Comodatarul va suporta riscul deteriorarii sau pieririi bunului in urmatoarele cazuri:

- intrebuintarea acestuia contrar destinatiei sale;

- folosirea bunului dupa expirarea termenului convenit de parti prin prezentul contract;

- daca comodatarul ar fi putut salva bunul imprumutat prin inlocuirea acestuia cu un bun al sau, atunci cand exista pericolul distrugerii acestuia;

In celelalte cazuri riscul deteriorarii sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

Art. 6. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:

- prin restituirea bunului de catre comodatar inaintea termenului prevazut in contract:

- prin trecerea termenului prevazut in contract;

- prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar;

- prin decesul comodatarului;

Art. 7. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

Art. 8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgand in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat astazi .........................in ...... exemplare .

COMODANT                                                                                 COMODATAR

________________________                                                       _______________________

model contract comodat
formular de comodat

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

contract comodat

- stefam (neverificat) - 9 ani ago.

doresc model contract comodat

- nicoleta musat (neverificat) - 9 ani ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

ctr comodat

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

foarte

- Ecaterina Sarbulescu (neverificat) - 1 an ago.

Imi trebuie un model de contract de comodat

- Nelu Munteanu (neverificat) - 1 an ago.

CE TREBUIE SA FAC.

- GANEA DOINA (neverificat) - 1 an ago.

BNNBN

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

1

- 3 (neverificat) - 1 an ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Mulltumesc

- Vlad (neverificat) - 10 luni ago.

FOARTE BUN

- Anonymous (neverificat) - 3 luni ago.

Contract de comodat

- Lory (neverificat) - 2 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de comodat au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de comodat va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !