Formulare Acte - Model download gratuit Contract de confidentialitate Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de confidentialitate

Taburi primare

Download Model de Contract de confidentialitate

Download formular Model de Contract de confidentialitate in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de confidentialitate download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de confidentialitate in format pdf, word, doc

Contract de confidentialitate^1)

Incheiat astazi..........

la.......................

Intre:

- S.C. ..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in................. str................. nr...., bloc...., scara....., etaj...., apartament...., judetul/sectorul.........., avand codul unic de inregistrare nr....., atribut fiscal............. si numar de ordine in registrul comertului ....../....../......, reprezentata prin.........., cu functia de............in calitatea de angajator si

sau

- Asociatia/Fundatia/Federatia............., cu sediul in............str........... nr. .., bloc..., scara...., etaj....apartament...., judetul/sector........., inscrisa la.............., in registrul......, sub nr...., pe baza certificatului de inscriere nr....., din........... avand contul nr....deschis la...........telefon.............., fax..........., reprezentata de............., cu functia de..........., in calitate de angajator si

sau

- Asociatia familiala................., cu sediul in................, str........., nr..., bloc...., apartament......, judetul /sectorul......, posesoarea autorizatiei nr...., din....., eliberata de...........,

avand contul nr......, deschis la......., telefon.........

fax................., reprezentata de......, cu functia de...........,in calitate de angajator si

sau

-..........., cu domiciliul in.........,str........... nr....., bloc....., etaj....., apartament..., judetul /sectorul ...................,posesorul/posesoarea autorizatiei nr....., din......, eliberata de......., persoana fizica care desfasoara activitatea economica in mod independent, in calitate de angajator

si

- ..............., cu domiciliul in ................, str............, nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament....,judetul/sectorul........., avand cartea /buletin de identitate/pasaportul seria.....,nr...., eliberata/eliberat de......., la data de........, codul numeric personal............, permis de munca seria...., nr........., din ........, in calitate de solicitant pentru ocuparea postului de...............au convenit sa incheie prezentul contract de confidentialitate, cu respectarea urmatoarelor clauze:

1. ................, in calitatea sa de solicitant pentru ocuparea postului sus-mentionat, privind datele, informatiile si documentele ce i se vor pune la dispozitie, prealabil incheierii contractului individual de munca, in cadrul informarii angajatorului ce se va efectua in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, referitoare la: atributiile, avantajele si riscurile specifice postului; salariul de baza si alte elemente constitutive ale veniturilor salariale; durata concediului de odihna; obiectul caluzei neconcurenta si al altor clauze speciale.

2. Incalcarea obligatiei prevazute de pct. 1 atrage plata de despagubiri in favoarea angajatorului astfel:........................

3. Obligatia care revine solicitantului sus-mentionat pentru ocuparea postului de ................. inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul expres, dat in scris de angajator;

b) dupa expirarea unei perioade de...............;

c) la data la care informatiile prevazute la pct. 1 devin publice

4. Obligatia prevazuta la pct. 1 nu inceteaza decat daca s-a incheiat contractul individual de munca, iar in cuprinsul sau a fost prevazuta clauza de confidentialitate.

Prezentul contract de confidentialitate s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANGAJATOR SOLICITANT

pentru ocuparea

postului de............

Nota

1. Poate interveni, cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului colectiv de munca Legea nr. 53/2003 - (Codul muncii, art. 17 alin.(5)).

 
 
 anexa contract munca anexa

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

a

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

ASDASDA

- ASDA (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de confidentialitate au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de confidentialitate va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !