Formulare Acte - Model download gratuit Contract de confidentialitate anexa contract munca Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de confidentialitate anexa contract munca

Taburi primare

Download Model de Contract de confidentialitate anexa contract munca

Download formular Model de Contract de confidentialitate anexa contract munca in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de confidentialitate anexa contract munca download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de confidentialitate anexa contract munca in format pdf, word, doc

CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE
ANEXA LA CONTRACTUL DE MUNCA

NR_________ DIN_______________

Incheiat intre:

S.C. .............................................................................. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J...../.........../.............., Cod Fiscal R..........................., denumita in continuare Societate

 si

Dl/D-na____________________________________ domiciliat (a) in __________________ str______________________ nr_____ ap_____ identificat(a) cu BI seria_______ nr___________
denumit(a) in continuare salariat(a).

Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract il reprezinta protejarea informatiilor confidentiale ale Societatii.

Obligatiile salariatului

1.   Salariatul se obliga sa nu desfasoare pe cont propriu sau pentru alta persoana fizica sau juridica activitati sau comert de natura celui cu care este insarcinat in calitte de salariat al societatii.
2.   Salariatul trebuie sa respecte caracterul confidential al întregii informaţii in legătura cu afacerile si clientii societatii inclusiv preturile de cost, metodele de productie, secretele legate de comerciaizare, planurile de afaceri, produsele, situatia financiara, cercetarea, inventiile, procedeele de productie secrete si operatiunile societatii, toate acestea fiind Informatia confidentiala. Informatia confidentiala cuprinde strategia societatii, politica de personal, strategia de marketing si de dezvoltare a societatii.
3.   Salariatul este de acord ca pe perioada si dupa incheierea perioadei de activitate in cadrul societatii sa nu dezvaluie Informatia confidentiala nici unei persoane fizice sau juridice. Salariatul este de acord, de asemenea sa nu foloseasca aceasta Informatie confidentila pentru propriul avantaj sau altei persoane fizice sau juridice. Aceste restrictii nu se aplica la informatia publica.
4.   Toate cartile, scrisorile, formularele,cercetarea si alte documente care se refera la afacerile societaii apartin societatii. Salariatul este de acord sa returneze materialul acesta societatii la sfarsitul perioadei sale de activitate in societate sau cand societatea ii solicita acest lucru.
5.   Salariatul este de acord sa nu dezvaluie nici unei persoane sau firme identitatea clientilor din prezent, trecut sau viitor sau a posibililor clienti ai societatii, identitate care nu constitue informatie publica. Salariatul este de asemenea de acord sa nu incerce sa indeparteze clintii de societate.
6.   Salariatul accepta ca toate drepturile si beneficiile din orice inventie pe care o face sau la care participa in timpul activitatii sale in societate, legate de activitatea societatii, apartin societatii.
7.   Salariatul se obliga sa instiinteze societatea, in termen de 2 zile de la aparitia acestei sotuatii, daca are calitatea de asociat/actionar la o societate comerciala si sa comunice obiectul de activitate al acesteia.

Sanctiuni

Daca salariatul incalca oricare din obligatiile prevazute la capitolul obligatii, el se obliga sa plateasca societatii despagubiri pentru daunele produse, in cuantumul stabilit de societate in suma de _______________. In cazul in care incalcarea prezentului contract intra sub incidenta Codului Civil, Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale sau Codului Penal Roman, slariatul va raspunde si conform acestor prevederi.

Exonerarea de raspundere

Salariatul va fi exonerat de raspundere pentru dezvaluirea de Informaţii confidentiale daca:
1.   Informatia confidentiala era de domeniul public la data dezvaluirii ei.
2.   Informatia confidentiala a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al societatii.     

Angajator                                      Salariat

_________________                                           ________________

anexa contract munca anexa
contract confidentialitate

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

este foarte bun modelul prezentat

- Anonymous (neverificat) - 11 ani ago.

e bine

- george george (neverificat) - 10 ani ago.

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

...

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de confidentialitate anexa contract munca au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de confidentialitate anexa contract munca va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !