Formulare Acte - Model download gratuit Contract de editare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de editare

Taburi primare

Download Model de Contract de editare

Download formular Model de Contract de editare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de editare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de editare in format pdf, word, doc

CONTRACT DE EDITARE

 

I. PARTILE CONTRACTANTE:

S.C. ......................... , cu sediul in ............, str. ............., nr. ..., inregistrata la Registrul Comertului .................. cu nr. ......, reprezentata de ..................., in calitate de ................., denumita in cele ce urmeaza EDITOR

si

........................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............., denumit in cele ce urmeaza BENEFICIAR,

au convenit incheierea urmatorului contract, in baza Legii 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu urmatoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de catre EDITOR de servicii de editare pentru BENEFICIAR a productiilor .............. ale acestuia in conditii de exclusivitate, precum si cesiunea drepturilor sale de autor pentru perioada mentionata in capitolul III.

Opera predata spre editare este originala, iar autorul raspunde pentru continutul ei.

III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pentru o perioada de ............., timp in care partile se obliga sa respecte toate clauzele acestuia sub sanctiunea platii de daune interese (morale si materiale).

BENEFICIARUL trebuie sa predea manuscrisul operei editorului pana la data de ...........

IV. REMUNERATIA SI MODALITATEA DE PLATA

EDITORUL va plati catre BENEFICIAR un procent de ...% din profitul net ce se va obtine in urma difuzarii pe piata, direct catre distribuitori, a materialului editat.

Plata se va face astfel:

- ...% din suma cuvenita in avans la data incheierii contractului;

- restul de ...% se va plati lunar, in functie de sumele obtinute din vanzari.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

EDITORUL se obliga:

- sa editeze creatia ............... pe care BENEFICIARUL i-o pune la dispozitie sub forma unui manuscris, in conditiile in care editorul isi pastreaza un drept de selectie a ..............., precum si a datei editarii si lansarii pe piata;

- sa achite BENEFICIARULUI sumele convenite;

- sa promoveze materialul pe piata, avansand si sumele necesare, urmand ca acestea sa fie recuperate in proportie de ...% din veniturile ce se cuvin BENEFICARULUI

BENEFICIARUL se obliga:

- sa puna la dispozitia EDITORULUI orice creatie .............. pe care doreste sa o editeze, sub sanctiunea platii de daune interese constand in cheltuielile ocazionate de editarea si publicitatea prestata pana atunci;

- sa apara la promovarea produsului ce face obiectul prezentului contract;

- sa nu puna la dispozitia nici unui tert, persoana fizica sau juridica, creatiile sale ................ in vederea difuzarii prin mass-media;

- sa consulte editorul in situatia in care doreste sa faca schimbari in materialul respectiv.

VI. CLAUZE FINALE

Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor parti.

Eventualele litigii nascute din executarea prezentului contract sunt de competenta instantelor de drept comun.

Forta majora exonereaza de raspundere partea care a invocat-o in conditiile legii.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

EDITOR                                            BENEFICIAR

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

a

- a (neverificat) - 3 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de editare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de editare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !