Formulare Acte - Model download gratuit Contract de export (comanda) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de export (comanda)

Taburi primare

Download Model de Contract de export (comanda)

Download formular Model de Contract de export (comanda) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de export (comanda) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de export (comanda) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE EXPORT

(comanda)

Nr......... Referinta cumparatorului

Data ..........

Furnizor:..................... CUMPARATOR.......................

Adresa:....................... Adresa:..........................

Notify:....................... Tara cumparatorului: ............

Mod de expediere.............. Conditia de livrare/descarcare...

Port incarcare................ INCOTERMS 1990...................

Port descarcare............... INCOTERMS 1990 ..................

Destinatia finala............. Modalitate de plata .............

Termen de livrare ...............

Termen de negociere .............

Asigurare in cont ...............

Control in cont..................

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Marcaje Ambalaj Descrierea Descrierea marfii, Canti- Pret Va-

(nr.colete) marfii calitatea,dimensiuni tate unitar loare

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

 

1. VANZATORUL are dreptul de a livra marfa cu toleranta +- 5% pe fiecare dimensiune si pe total. Plata va fi facuta pentru cantitatea efectiv livrata. Livrarile partiale admise.

 

 

Alte mentiuni...................................................................

....................................................................................

2. CALITATEA MARFII este atestata prin certificat de calitate emis de uzina producatoare sau de vinzator in conformitate cu normele indicate (rugina atmosferica admisa).

Alte mentiuni.................................................................. ...................................................................................

3. AMBALAJ. In cazul cind nu este precizat se intelege, ambalajul uzual in tara vinzatorului, pus la dispozitie de producator. Pretul ambalajului este/nu este inclus in pretul marfii.

Alte mentiuni .................................................................

...................................................................................

4. CONDITII DE PLATA. Plata se va efectua printr-un acreditiv documentar irevocabil, confirmat de o terta banca agreata de Banca ........., domiciliat la ............ la Banca

................, deschis in favoarea ............................................... prin

telex/letric, cu rambursare telegrafica, in stricta concordanta cu clauzele contractuale,

utilizari partiale admise, transbordari admise.

Acreditivul va fi deschis cu minimum 45 zile inaintea termenului de livrare, cu o valabilitate pentru incarcare de 60 zile si negociere de minim 15 zi1e, dupa data expedierii/incarcarii .

Acreditivul va fi supus regulilor prevazute in Publicatia 400/83 C.C.I. Paris si interpretat in conformitate cu aceste reguli.

Toate spezele si comisioanele legate de deschiderea si utilizarea acreditivului sunt in sarcina cumparatorului.

In cazul unor modificari ale acreditivului, spezele privind modificarile vor fi in contul partii care a provocat necesitatea acestor modificari.

Acreditivul va fi platit la vedere contra prezentarii urmatoarelor documente, in conformitate cu stipularile contractului: ;

- factura comerciala in ............ exemplare;

- specificatia marfurilor expediate (lista de colisaj) in ......... exemplare;

- certificat de origine in exemplare;

- certificat de calitate emis de uzina producatoare sau de vinzator in ....... exemplare;

- polita de asigurare (la livrarile CIF) emisa la ordinul vinzatorului si andosata la

ordinul Bancii........., in ......... exemplare;

- documente de transport:

- set complet ............... conosamente originale; clean on board, emis la

ordin si andosat la ordinul Bancii...................

Conosament pe baza de CP acceptabil, livrari partiale admise/rugina atmosferica admisa; sau

- scrisoare de trasura fluviala, sau

- duplicatul scrisorii de trasura internationala, sau

- certificat de prise-en-charge in ................. exemplare;

- copia telex (telegrama) de avizare transmisa de vinzator cumparatorului in

.............. exemplare;

- alte documente.

Nedeschiderea acreditivului, indiferent de cauze, la termenul si in conditiile

prevazute, da dreptul vinzatorului sa aplice si sa perceapa o penalitate de ..... % asupra

valorii marfii calculata pina la data deschiderii acreditivului sau pina la deschiderea in

conformitate cu contractul. In cazul cand deschiderea acreditivului intarzie mai mult de 15

zi1e sau acreditivul nu este in conformitate cu contractul, vanzatorul are dreptul sa intarzie, opreasca sau rezilieze de a suporta toate cheltuielile (datorate intarzierii sau deschiderii necorecte a acreditivului) ca si daune-interese.

Partile contractante pot conveni in afara acreditivului o alta modalitate de plata. Plata se poate efectua, de asemenea, in baza unei garantii bancare, avand textul din anexa.

Alte mentiuni ........................................................................

..........................................................................................

5. LIVRAREA. Marfa va fi considerata ca livrata de vanzator si acceptata de cumparator:

a) Din punct de vedere cantitativ, potrivit cantitatii indicate in documentul de transport si/sau cea specificata in certificatul OCM, sau certificatul de depozitare;

b) Din punct de vedere calitativ, potrivit certificatului de calitate emis de uzina

producatoare sau de vanzator;

c) Conditia de livrare ..................... potrivit INCOTERMS 1990;

d) Data livrarii. Livrarea este considerata efectuata:

- pentru livrari pe cale ferata - data care rezulta din stampila aplicata pe scrisoarea de trasura a primei statii de incarcare;

- pentru livrari via mare - data conosamentului sau certificatului de prise-encharge sau scrisorii de trasura fluviala;

- pentru transport rutier - la data rezultata din stampila aplicata pe scrisoarea de trasura rutiera de casa de expeditii sau de intreprinderea romana de transport international;

- pentru transport aerian - data scrisorii de trasura aeriana.

e) Proba livrarii: potrivit documentelor mentionate mai sus.

f) Adrese de expediere: in cazuri particulare, cand la incheierea contractului adresele de expediere nu au fost stabilite (sau adresa de destinatie) cumparatorul este obligat sa comunice vanzatorului telegrafic adresele de expediere, cu cel putin 30 de zile inaintea termenului de livrare, prin casa de transporturi sau direct vanzatorului.

In caz contrar vanzatorul poate pastra marfa in depozit pe riscul si cheltuiala cumparatorului sau va putea intarzia termenul de livrare. Termenul de pastrare in depozit nu poate sa depaseasca 60 de zile. Dupa acest termen, vanzatorul are dreptul sa vanda marfa unui alt client, cumparatorul fiind acela care va suporta eventualele daune si anume: diferente de pret, taxe de depozitare etc.

g) Avizarea livrarii. Vanzatorul trebuie sa comunice cumparatorului telegrafic in 72 ore de la expediere, datele expeditiei si anume: nr. de contract, destinatia, nr. vagon, nr.slep, nume vas, data expedierii/incarcarii, marfa, nr.colete, greutatea bruto/netto, valoarea marfii.

6. TRANSPORT.

a) La livrarile CIF sau C & F FO cheltuielile de descarcare sunt in sarcina cumparatorului. Acestea trebuie sa indice un port sigur, cu dana accesibila si in permanenta stare de plutire si pescaj corespunzator. Contrastaliile vor fi platite de catre cumparator, vanzatorului in termen de 10 zile de la plata predarii de catre cumparator a Time-Sheetului.

Conditiile de descarcare sunt urmatoarele:

- norma de descarcare MT/hatch WWD SHEX sau FHEX unless used;

tot timpul folosit conteaza ca timp de stalii;

- timpul de asteptare a danei, conteaza ca timp de stalii si este supus exceptiilor contractuale privitoare la lay-time;

- timpul incepe sa conteze conform clauzelor din Gencon 1922, revizuit in 1976;

- contrastalii ........................... /MT/zi free despatch pentru navele cu 4 guri

de hambar.

b) La livrarile C & F liner terms sau CIF LT, taxele de descarcare sunt in sarcina vanzatorului; orice stationare pentru descarcare depasind un timp rezonabil de ................. este considerat ca detentie a navei si va fi in contul cumparatorului;

c) La livrarile FOB, cumparatorul este obligat sa puna la dispozitie vasul cu pozitia de incarcare la data disponibilitatii marfii in port in conformitate cu telegrama de avizare data de vanzator cu 20 zile inaintea datei disponibilitatii marfii in port.

Cumparatorul va comunica vanzatorului, inainte de angajarea definitiva a vasului, descrierea lui (numarul de hambare, nr. de guri de hambar, dimensiunile hambarelor, numarul si capacitatea de ridicare a instalatiilor de ridicat, eventualele obstacole in hambare, daca exista, coridoare, tunel), norma de incarcare.

Daca aceste detalii nu sunt convenite la incheierea contractului, vanzatorul isi rezerva dreptul de a refuza vasele sau de a opera vasele sosite in conformitate cu uzantele portuare din porturile Romaniei in vigoare la data respectiva; orice pretentie ulterioara din partea cumparatorului sau a armatorului navei angajate de cumparator nu va fi luata in consideratie.

Daca cumparatorul nu asigura nava in pozitia datei cand marfa este disponibila pentru incarcare, taxele de depozitare a marfii pana la data incarcarii pe nava sunt in sarcina cumparatorului sau vanzatorul are dreptul de a prezenta bancii in locul conosamentului, originalul unui certificat de prise-en-charge, din care sa rezulte ca marfa ce face obiectul contractului este depozitata pe chei, la dispozitia cumparatorului pe riscul si cheltuiala acestuia.

In cazul cand vanzatorul nu va putea incasa valoarea marfii in baza certificatului de prise-en-charge, intr-un termen de 30 de zile de la emiterea sa, vanzatorul are dreptul sa suporte eventualele daune, cheltuieli si anume: diferente de pret nerealizate, taxe de depozitare, manipulari etc.

d) Daca marfa este livrata franco frontiera romana sau franco frontiera altor tari, cumparatorul va da vanzatorului instructiuni de expediere cu 30 zile inaintea termenului de livrare, contrar termenului de livrare poate fi prelungit, cu numarul de zile de intarziere.

e) Alte mentiuni ....................................................................

7. RECEPTIA lucrarii se efectueaza conform contractului.

a) Receptia cantitativa. Cantitativ, marfa este definitiv receptionata in baza cantitatilor din conosament sau scrisoarea de trasura.

b) Receptia calitativa poate fi efectuata de cumparator la unitatea producatoare sau in porturi, inainte de expediere/incarcare, prin reprezentantul sau imputernicit sau prin intermediul Oficiului de control al marfurilor din comanda si pe cheltuiala cumparatorului.

c) Marfa receptionata conform punctelor a)-b) nu poate constitui obiect pentru reclamatii ulterioare, vanzatorul putand fi tinut responsabil numai pentru viciile ascunse.

d) Alte mentiuni ...................................................................

...........................................................................................

8. RECLAMATII, se pot formula numai de la cumparatorul partener in acest contract si numai in cazul cand marfa a fost integral platita, cumparatorului neavand dreptul de a refuza plata pe motivul formularii unei reclamatii.

a) Cu privire la cantitate: reclamatii pot fi formulate intr-un termen de 30 zile de la sosirea marfii in portul/statia de destinatie in baza urmatoarelor documente:

- certificat de control eliberat de o casa de control neutra, recunoscuta pe plan international, documente atestand sosirea marfii la destinatie, documente de predare-primire, bonuri de cantar. Cumparatorul are obligatia sa anunte lipsurile cantitative imediat dupa constatare. Vanzatorul va comunica cumparatorului in termen de 30 de zile de la primirea reclamatiei complete (insotita de documentele necesare care o sustin), punctul sau de vedere asupra reclamatiei. Vanzatorul poate solicita verificarea marfii.

Cumparatorul este obligat sa tina la dispozitia vanzatorului marfa reclamata putand fi folosita numai cu acordul expres al acestuia.

Rezolvarea reclamatiei este conditionata de dovada pe care cumparatorul este obligat sa o faca ca a reclamat/actionat mai intai la organul de transport si/sau la casa de asigurari sau alt organ responsabil si nu a obtinut castig de cauza.

Alte mentiuni ......................................................................

...........................................................................................

b) Cu privire la calitate. Se pot formula reclamatii in termen de 60 zile de la ajungerea marfii in portul sau statia de cale ferata de destinatie pe baza urmatoarelor documente:

- certificat de control eliberat de organizatia de control neutra recunoscuta pe plan international (corespondent ASIROM pentru livrari CIF), buletin de analiza intocmit de un laborator neutru autorizat, fotografii, mostre.

Marfa va fi tinuta la dispozitia vanzatorului 1n vederea verificarii.

- dovada ajungerii marfii la destinatie.

Formularea reclamatiei neinsotita de documentele doveditoare in cadrul termenului de mai sus, sau formularea ei in afara termenului, nu se va lua in considerare.

Cumparatorul este obligat sa anunte reclamatia imediat dupa constatarea defectelor de calitate, cat si cantitatea afectata.

In 30 de zile de la primirea reclamatiei, impreuna cu documentatia la care se refera, vanzatorul va comunica cumparatorului punctul sau de vedere.

Vanzatorul poate alege modul de solutionare a reclamatiei respectiv sa inlocuiasca sau sa remedieze marfa reclamata, sa plateasca o bonificatie sau alt mod de rezolvare.

Reclamarea unei partizi de marfa nu permite cumparatorului sa refuze primirea celorlalte partizi decat cu acordul expres al vanzatorului.

Reclamatiile formulate de clientii cumparatorului nu constituie dovada a existentei unei reclamatii.

Alte mentiuni .........................................................................

...........................................................................................

9. FORTA MAJORA. Prin forta majora se inteleg toate elementele si/sau imprejurarile independente de vointa partii care invoca forta majora, imprevizibile, de neinlaturat si care survenind dupa incheierea contractului impiedica ori intarzie, total sau partial indeplinirea obligatiilor izvorand din acest contract.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial executarea contractului atunci partea contractuala afectata va fi exonerata de indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de situatia de forta majora.

Partea provocand forta majora este obligata sa justifice celeilalte parti, prin telex, in termen de ....... zile, de la aparitia fortei majore, existenta si data de incepere a situatiei de forta majora. In termen de ......... zile va comunica un act confirmativ eliberat de Camera de Comert prin care sa se certifice realitatea si exactitatea datelor si imprejurarilor privind forta majora. Aceeasi procedura si termene se aplica si cu privire la incetarea situatiei de forta majora.

Daca notificarile si confirmarile mentionate nu s-au transmis, conform celor indicate mai sus, partea ce invoca forta majora este raspunzatoare pentru prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu s-a dovedit cazul de forta majora.

Partile se vor consulta de indata si vor hotari asupra actiunilor si/sau masurilor ce trebuie intreprinse in interesul ambelor parti in scopul limitarii efectelor situatiei de forta majora.

Aparitia unor situatii de forta majora nu va exonera pe cumparator de obligatia de a efectua la datele convenite plata sumelor datorate.

Pentru orice intarziere si/sau neindeplinirea obligatiilor contractuale ca urmare a situatiei de forma majora, nu se vor putea pretinde penalitati, dobanzi, sau despagubiri. Daca datorita situatiei de forta majora una din parti este impiedicata sa-si indeplineasca

total sau in parte obligatiile sale contractuale o perioada de peste ......... zile, atunci oricare parte va avea dreptul, in lipsa unei alte intelegeri, sa rezilieze contractul printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti.

Partile vor stabili consecintele rezilierii, in conformitate cu vointa ambelor parti si/sau cu dispozitiile dreptului care guverneaza contractul.

Lipsa autorizatiei de export constituie, caz de forta majora.

10. ARBITRAJ. Orice neintelegere 1ntre partile contractate rezultata din incheierea, interpretarea sau executarea contractului ori in legatura cu acestea si care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila va fi supusa spre solutionare Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Bucuresti (daca conventiile sau acordurile guvernamentale nu prevad altfel) in conformitate cu regulamentul acestei comisii.

Litigiul va fi solutionat in fond, pe baza stipulatiilor contractuale si a normelor dreptului material roman, Hotararea arbitrajului este definita si obligatorie. Partile contractuale se obliga sa execute fara a pune conditii si fara intarziere Hotararea Comisiei de Arbitraj.

11. ALTE CONDITIUNI:

a) Cumparatorul este obligat sa dea posibilitatea executarii intocmai si la termen a obligatiilor contractuale asumate si pentru a evita plata de daune-interese.

b) Prezentarea unor eventuale reclamatii de cantitate sau calitate cu privire la marfa livrata, nu da dreptul cumparatorului sa refuze plata totala sau partiala a marfii contractate sa refuze unilateral primirea marfii sau a loturilor de marfa urmatoare, sau sa denunte unilateral contractul.

c) Vanzatorul 1si rezerva dreptul de proprietate asupra marfii pana la incasare integrala a valorii ei.

Nemcasarea integrala a marfii contractate si livrate mdreptateste pe vanzator sa retina din eventualele drepturi banesti ale cumparatorului sumele datorate, sa execute garantiile bancare ori de alta natura ce s-ar fi dat in acest sens sau sa urmareasca pe debitor in orice avere mobila sau imobila a acestuia, indiferent de locul situarii ei sau sa intreprinda orice alte masuri pe care le-ar considera necesare.

d) in cazul contractului de vanzare pe baza de comision, atunci cand in baza acestor contracte cumparatorul va realiza pe teritoriul Romaniei, venituri (comisioanele respective) aceste venituri vor fi impozitate cu ..... %, achitandu-se comisionarului numai diferenta de ...... %. In cazul in care intre tarile partenerilor prezentului contrat s-a semnat si a intrat in vigoare vreo conventie pentru evitarea dublei impozitari, se va tine cont si de respectivele conventii.

e) Cumparatorul are/nu are dreptul sa reexporte marfa care constituie obiectul prezentului contract. f) Contractul intra in vigoare dupa confirmarea ulterioara de catre

.................................. , in ....................... de la incheierea sa, dupa obtinerea autorizatiei de export.

g) Corespondenta intre parti va fi continuata in limba in care a fost redactat

contractul sau in cazuri deosebite intr-o limba de circulatie internationala.

h) Nu se vor putea aduce modificari prezentului contract decat

in scris ai cu acordul ambelor parti.

i) Orice corespondenta sau discutii anterioare semnarii prezentului contract,

contrarii prevederilor acestuia, sunt considerate nule si neavenite.

j) Contractul s-a 1ncheiat prin firma/ dl........................ cu sediul/domiciliul

in ......................... care actionat in calitate de ........................ in baza

................................

 

 

VANZATOR

 

 

.............

REPREZENTANT LEGAL

..................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Contract de export grau in egipt

- Sandu (neverificat) - 8 ani ago.

Multumesc pentru model

- Condrea Maximilian (neverificat) - 8 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de export (comanda) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de export (comanda) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !