Formulare Acte - Model download gratuit Contract de imprumut Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de imprumut

Taburi primare

Download Model de Contract de imprumut

Download formular Model de Contract de imprumut in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de imprumut download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de imprumut in format pdf, word, doc

CONTRACT DE IMPRUMUT

I. PARTILE

Art. 1

Subsemnatul(a)............, cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr........., bl. ....., ap........., jud. .................., identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia .................., la data de .................., in calitate de IMPRUMUTATOR

Subsemnatul(a)............, cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr........., bl. ....., ap........., jud. .................., identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia .................., la data de .................., in calitate de IMPRUMUTAT

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Imprumutul sumei de ........... lei/USD/Euro pana la data de .............

III. OBLIGATII SI DREPTURI

Art. 3

a) Obligatiile imprumutatorului:

- nu va putea cere restituirea imprumutului inainte de termenul stabilit de parti in prezentul contract

b) Obligatiile imprumutatului:

- va restitui imprumutul la termenul convenit in prezentul contract.

c) Drepturile imprumutatului:

- poate restitui suma si inainte de termenul de rambursare a acesteia.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 4

In cazul nerambursarii imprumutului la scadenta, imprumutatorul va fi in drept sa ceara executarea silita asupra patrimoniului debitorului, potrivit art.1718 C.civ., fara somatie, punere in intarziere sau chemare in judecata.

V. EXECUTAREA SILITA A CONTRACTULUI

Art. 5

Potrivit art.66 din Legea nr.36/1995, prezentul contract are valoare de titlu executoriu la data exigibilitatii creantei.

VI. FORTA MAJORA

Art. 6

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate

VII. LITIGII

Art. 7

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt suportate de ................

Prezentul contract s-a incheiat pe data de ..............,in ... exemplare

 

 

IMPRUMUTAT IMPRUMUTATOR

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

contract imprumut persoane fizice 2013

- siman alexandru (neverificat) - 8 ani ago.

Imprummut persoana fizica

- Gal Csaba (neverificat) - 6 ani ago.

imprumut

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

Foarte util

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

foarte util

- Bogdan (neverificat) - 3 ani ago.

Contract de împrumut

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

A

- A (neverificat) - 1 an ago.

10

- Anonymous (neverificat) - 4 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de imprumut au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de imprumut va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !