Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (model 5) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (model 5)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (model 5)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (model 5) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (model 5) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (model 5) in format pdf, word, doc

CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

Nr. ..... din .................

I. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala .................................., cu sediul in ................, tel./fax ..............., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ........., cod fiscal nr. .........., titulara a contului nr. ........., deschis la Banca ......................, reprezentata de ..........................., avand functia de ................., in calitate de PRESTATOR

si

Societatea comerciala .................................., cu sediul in ................, tel./fax ..............., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ........., cod fiscal nr. .........., titulara a contului nr. ........., deschis la Banca ....................., reprezentata de ..........................., avand functia de ................., in calitate de BENEFICIAR,

au convenit încheierea prezentului contract de prestari-servicii avand urmatoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obliga sa realizeze pentru beneficiar urmatoarele servicii: ...................................................................

Pentru realizarea acestor servicii, prestatorul va procura si va folosi urmatoarele materiale: ........................................................

III. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR

Prestatorul va realiza serviciile prevazute in contract in termen de .........., incepand cu data de ........... pana la data de .............

Timpul de lucru este de ... ore/zi si ... zile/saptamana.

Petru nerealizarea serviciilor la termenul de executare scadent prevazut in contract, prestatorul va suporta daune/penalitati in valoare de ......................

IV. PRETUL SERVICIILOR, MODALITATI DE PLATA

Pentru serviciile efectuate de prestator, beneficiarul va plati acestuia suma de ............. lei.

Beneficiarul va plati aceasta suma esalonat, astfel:

a) la data de ............. va plati suma de ...................;

b) la data de ............. va plati suma de ..................., diferenta pana la concurenta sumei totale.

In cazul in care beneficiarul nu plateste sumele datorate la termenele scadente va suporta penalitati calculate astfel: ..............................................

V. GARANTII

De la data de ............., respectiv data incetarii prezentului contract, curge un termen de ... ani, reprezentand termenul de garantie pentru serviciile prestate, termen inauntrul caruia beneficiarul poate solicita remedierea gratuita a serviciilor executate, daca deficientele survenite in acest termen au legatura cu obiectul contractului si nu sunt cauzate de culpa beneficiarului.

VI. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract pana la termenul scadent de executie.

Se obliga sa procure materialele prevazute in contract pentru prestarea serviciilor.

Pentru prestarea serviciilor se obliga sa foloseasca personal angajat, calificat in domeniul/domeniile .................

Se obliga sa respecte programul de lucru de .......... prevazut in prezentul contract.

Se obliga sa respecte confidentialitatea privind serviciile pe care le presteaza pentru beneficiar in baza prezentului contract, fata de terte persoane.

VII. DREPTURILE PRESTATORULUI

Prestatorul are dreptul sa primeasca plata pentru serviciile executate pentru beneficiar prevazute in prezentul contract.

Prestatorul primeste de la beneficiar, pana la data de ............, contravaloarea cheltuielilor facute de acesta pentru procurarea materialelor necesare prestarii serviciilor.

VIII. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Sa plateasca prestatorului pretul serviciilor la scadenta.

Sa restituie prestatorului contravaloarea materialelor procurate si utilizate de acesta in scopul prestarii serviciilor contractate.

Sa preia de la prestator, la data de ............, serviciile executate.

IX. DREPTURILE BENEFICIARULUI

Sa beneficieze de serviciile prestate in temeiul acestui contract.

Sa solicite prestatorului in cadrul perioadei de garantie, atunci cand este cazul, remedierea gratuita a serviciilor, cu conditia ca deficientele sa nu fie cauzate de culpa sa.

Sa verifice calitatea serviciilor realizate de prestator cu ocazia preluarii acestora.

X. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Pentru neexecutarea, executarea partiala sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract, partea in culpa va plati celeilalte parti daune.

Prestatorul suporta riscurile pieirii fortuite a bunurilor asupra carora au fost efectuate serviciile contractate pana in momentul predarii acestora catre beneficiar.

Beneficiarul va suporta aceste riscuri inainte de primirea acestor bunuri cu conditia sa fi fost pus in intarziere pentru preluarea acestora.

Pentru serviciile executate prestatorul va raspunde pentru viciile ascunse in termen de ..................

Modificarea prezentului contract este posibila numai cu acordul partilor contractante, caz in care se va incheia act aditional datat, semnat si stampilat de ambele parti.

XI. LITIGII

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, vor fi solutionate de instantele competente.

XII. ALTE CLAUZE

...................................................................................

 

 

Prestator, Beneficiar,

 

 

..................... ....................

 

 

 

formular CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

bun

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

ok

- gabriel (neverificat) - 9 ani ago.

bun

- stancu (neverificat) - 9 ani ago.

Simplu si la subiect

- mihai (neverificat) - 7 ani ago.

bun no

- Anonymous (neverificat) - 5 ani ago.

ok

- ok (neverificat) - 3 ani ago.

Vreau sa il descarc

- Sava Daniela (neverificat) - 3 ani ago.

bun

- george rusu (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- roland (neverificat) - 2 ani ago.

super

- nita (neverificat) - 2 ani ago.

merge

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

l;l;

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Model simplu pentru activitati de inceput

- Radu (neverificat) - 2 ani ago.

Mulțumesc .o zi bună

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Bun

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

\zvxzv\

- cc (neverificat) - 1 an ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

foarte bine structurat

- crisan ionut (neverificat) - 1 an ago.

foartebun

- Ioan Popa (neverificat) - 1 an ago.

Foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Ok

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Ok

- An (neverificat) - 1 an ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

As descarca

- Horváth Annamária (neverificat) - 10 luni ago.

foarte bun

- pintilie florica (neverificat) - 10 luni ago.

ok

- Eva (neverificat) - 10 luni ago.

bun

- Eva (neverificat) - 10 luni ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 9 luni ago.

bcvbdfh

- dfgd (neverificat) - 9 luni ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 8 luni ago.

ok

- Cata (neverificat) - 8 luni ago.

Vrem model contract

- Vasilescu (neverificat) - 7 luni ago.

contract de prestari servicii

- Luca (neverificat) - 7 luni ago.

dewcarfsrfsfs

- Anonymous (neverificat) - 3 luni ago.

wrferfer wrferferfer

- Anonymous (neverificat) - 3 luni ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 3 luni ago.

super

- az (neverificat) - 3 luni ago.

ms

- Anonymous (neverificat) - 2 luni ago.

OK

- Anonymous (neverificat) - 1 lună ago.

ESTE OK

- rusu nicusor (neverificat) - 1 lună ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 săptămâni ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 săptămâni ago.

bun

- Stefan (neverificat) - 3 săptămâni ago.

.

- Anonymous (neverificat) - 3 săptămâni ago.

.

- Anonymous (neverificat) - 3 săptămâni ago.

TJUHKILO;HIULGGC

- Anonymous (neverificat) - 1 săptămână ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (model 5) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (model 5) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !