Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (model 6) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (model 6)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (model 6)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (model 6) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (model 6) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (model 6) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SA

 

 

Incheiat intre:

 

 

S. C. ................ S.A., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin ..............

si

S. C. ................ S.R.L., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin ..............

a intervenit prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Producerea la solicitarea beneficiarului a spotului publicitar audio standard de ...... secunde si difuzarea spotului la Radio .....................

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI

Perioada de difuzare a spotului este .......................... in zilele lucratoare, cate doua spoturi pe zi, avand urmatoarele ore de difuzare.

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si inceteaza la indeplinirea ultimei obligatii contractuale.

Art. 3. OBLIGATIILE PARTILOR

Beneficiarul se obliga:

a) sa achite contravaloarea producerii spotului si a difuzarii lui;

b) sa nu difuzeze spotul produs de prestator la alte posturi de radio, fara acordul acestuia.

Prestatorul se obliga;

a) sa produca spotul publicitar la solicitarea clientului;

b) sa respecte orele si datele de difuzare a spoturilor;

c) sa puna la dispozitia clientului extrasul de difuzare.

Continutul spotului va fi cuprins intr-o anexa a prezentului contract, iar difuzarea se va face dupa acordul scris al beneficiarului, care-si asuma raspunderea civila, penala si pentru daune morale cauzate tertilor.

Art. 4. VALOAREA CONTRACTULUI

Beneficiarul va plati prestatorului suma de ............... lei pentru realizarea spotului si suma de .................. lei pentru difuzarea acestuia.

Plata pentru realizarea spotului se face in termen de .... zile de la emiterea facturii de catre prestator, iar pentru difuzarea spotului se face prin ordin de plata emis in prima zi a difuzarii spotului.

Art. 5. In cazul renuntarii la difuzare, beneficiarul va plati 25% din valoarea contractului daca o face cunoscut cu 5 zile inainte de data intreruperii si 15% daca o face cunoscut cu 10 zile inainte.

Art. 6. In cazul aparitiei unor situatii de forta majora sau situatii asimilate acesteia, partea care o invoca este exonerata de raspundere. Dupa incetarea evenimentelor, partile de comun acord vor hotari continuarea sau incetarea contractului.

Incheiat azi .................... in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte.

 

 

PRESTATOR,                                                  BENEFICIAR,
 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Personal asiatic

- Anonymous (neverificat) - 10 luni ago.

brtere

- haj (neverificat) - 5 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (model 6) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (model 6) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !