Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare de actiuni Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare de actiuni

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare de actiuni

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare de actiuni in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare de actiuni download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare de actiuni in format pdf, word, doc

CONTRACT de vinzare-cumparare de actiuni

Nr. ...... din ......

I. Partile:

- vinzator - F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 2, reprezentat prin ................................................, in baza imputernicirii nr. .........., emisa de ..............................

- cumparator (persoana fizica/persoana juridica) ........................ date de identificare ............................................... .

II. Obiect:

- vinzarea-cumpararea unui numar de .............. actiuni, numerotate de la nr. ............ la nr. .......... inclusiv, ale Societatii Comerciale ............ (S.A., S.R.L. etc.), cu sediul in ................................

............................................................................, adjudecate cumparatorului cu ocazia licitatiei ce s-a desfasurat la data de .................... .

III. Pretul si plata acestuia:

Pretul pentru actiunile cumparate este de .............. lei si se plateste de catre cumparator pina la data de ............ in contul F.P.S. nr. ........, deschis la Banca .................................. .

IV. Alte clauze:

Cumparatorul dobindeste dreptul de proprietate asupra actiunilor la data platii pretului.

Neplata pretului pina la data prevazuta la pct. III duce la desfiintarea prezentului contract, fara nici o somatie.

Vinzator, Cumparator,

NOTA:

Prezentul contract se completeaza cu clauze speciale in cazul in care:

- plata pretului actiunilor se face in rate;

- pretul de vinzare al actiunilor reprezinta mai putin de 70% din valoarea nominala a acestora.

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

CONTRACT

- VIORICA (neverificat) - 2 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare de actiuni au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare de actiuni va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !