Formulare Acte - Model download gratuit Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3 Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3

Taburi primare

Download Model de Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3

Download formular Model de Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3 in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3 download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3 in format pdf, word, doc

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

 

       Incheiat astăzi ___/___/_______

 

Între :

 

Subsemnatul(a)___________________, domiciliat in ____________________, str ___________ ______nr ____, bl __, ap _____., posesor al B.I. cu seria ____., nr ___________, eliberat de _________________ la data de ___/___/______  în calitate de proprietar a imobilului/spatiu/apartament situat la adresa ________________________________________________________________ compus

din ____________________________________.

 

Si

 

Subsemnatul(a)___________________, domiciliat in ____________________, str ___________ ______nr ____, bl __, ap _____., posesor al B.I. cu seria ____., nr ___________, eliberat de _________________ la data de ___/___/______ în calitate de chiriaş.

 

Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul/spatiul/apartamentului situat la adresa _________________________________________________________________________ compus din _________________ camere plus dependinţe, nemobilate / mobilate conform listei de inventar ce se va întocmi de către părţi la data intrării în imobil.

.

1. Termenul de închiriere este de la data de ___/___/______ până la data de ___/___/______ cu posibilitate de prelungire prin acordul ambelor părţi fără modificarea condiţiilor din prezentul contract

2.Chiria lunara este de _____________Lei/Euro/USD .  Plata se face ____________________________

3. Părţile au convenit astfel: chiriaşul sa plătească proprietarului suma de _____________Lei/Euro/USD cu titlul de garanţie pentru plata cheltuielilor ce cad în sarcina chiriaşului şi care privesc imobilul ce face obiectul prezentului contract. Proprietarul se obligă ca la încetarea raporturilor dintre părţi, raporturi ce rezultă sau sunt consecinţa prezentului contract de închiriere, să restituie chiriaşului această sumă de bani.

4. În momentul încheierii contractului s-a plătit de către chiriaş suma de _____________Lei/Euro/USD reprezentând___________________________________________________

5. Rezilierea contractului se face prin acordul ambelor părţi înainte de termen sau cu un preaviz de ___ zile calendaristice. În situaţia în care oricare din părţi nu respectă aceste condiţii va plăti celeilalte părţi despăgubiri în valoare de _____________Lei/Euro/USD

6. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI:

 • chiriaşul se obligă să folosească bunul închiriat conform destinaţiei sale, să nu tulbure liniştea proprietăţilor vecini prin folosinţa sa.
 • va preda imobilul la finalul perioadei de locaţiune în condiţiile iniţiale preluării lui,
 • nu va subînchiria imobilul
 • să plătească la timp cheltuielile de folosinţa a imobilului (apă, gaz, electricitate, etc)
 • să respecte normele de prevenire a incendiilor, şi să întreţină bunurile în folosinţă exclusivă, (instalaţii de apa, gaz metan, mobilier- frigider şi dulap)
 • să păstreze curăţenia şi să respecte normele de igiena în interiorul imobilului
 • să restituie imobilul la data expirării contractului sau la rezilierea acestuia înainte de termen în condiţiile prezentului contract
 • să despăgubească proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau a bunurilor din interiorul acestuia din folosinţa sa
 • să nu schimbe destinaţia imobilului din destinaţia de locuinţa

7. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:

 • proprietarul se obligă să predea imobilul la data stabilită în contract în stare de folosinţă
 • proprietarul se obligă să asigure locatorului imobilul potrivit destinaţiei pentru care a fost închiriat
 • garantează chiriaşului împotriva viciilor ascunse ale imobilului  __________________________.
 • garantează pentru evictiune

 

Predarea imobilului către chiriaş se va face cel mai târziu la data de___/___/______ .

Prezentul contract conţine două pagini şi s-a încheiat în ______ exemplare, astăzi fiecare parte intrând în posesia unui exemplar din contract.

La preluarea imobilului/apartamentului, aparatele de măsura aveau următoarele indexuri:

 • Index contor apă caldă
 • Index contor apă rece
 • Index energie electrică
 • la data închirierii, la asociaţia de proprietari era de plata suma de _________Lei

 

     PROPRIETAR                                                 CHIRIAŞ

___________________                                _______________________

 

 

 

 contract de inchiriere spatiu , locuinta,  inchiriere apartament,imobil

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

super

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

foarte bun acest model de contract

- dan (neverificat) - 10 ani ago.

.

- Nelu (neverificat) - 10 ani ago.

F BUN

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

F BUN

- CCCCHRYS (neverificat) - 10 ani ago.

f bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

thank you

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

bun model

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

super

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

:))

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

Exista un model de contract care sa corespunda normelor de executare silita, dupa noul cod civil?

- Stefan Cara (neverificat) - 10 ani ago.

excelent

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

Contractul este suficient de bine intocmit pentru ambele parti.

- Valcan Mariana (neverificat) - 10 ani ago.

ff bun

- cod (neverificat) - 10 ani ago.

foarte bun

- dascalu marin (neverificat) - 10 ani ago.

super

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

super

- ovi (neverificat) - 10 ani ago.

DA

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

bun tare

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

Salvare word contract de inchiriere

- sebastian (neverificat) - 9 ani ago.

Thank you

- sebastian (neverificat) - 9 ani ago.

o fi bun

- dada (neverificat) - 9 ani ago.

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

multumesc

- cristian (neverificat) - 9 ani ago.

f bun

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

m

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

Foarte bun

- Silviu (neverificat) - 9 ani ago.

sunt interesat !

- Bidirel (neverificat) - 9 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

fff bun

- Badea Roberto (neverificat) - 9 ani ago.

sss

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

formular ok.

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

....

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

vbv

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

foarte ok

- yullyya (neverificat) - 9 ani ago.

bun

- Laurentiu (neverificat) - 9 ani ago.

+

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

Super

- Serghei (neverificat) - 8 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

mvchc

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

contract inchiriere

- GROZA PATCAS DA... (neverificat) - 8 ani ago.

foarte bine intocmit

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

foarte bine facut

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

OK

- Gigi (neverificat) - 8 ani ago.

Ok

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

bla

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

multumesc

- george (neverificat) - 8 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3 au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3 va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !