Formulare Acte - Model download gratuit Decizie de incetare a CIM prin demisie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Decizie de incetare a CIM prin demisie

Taburi primare

Download Model de Decizie de incetare a CIM prin demisie

Download formular Model de Decizie de incetare a CIM prin demisie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Decizie de incetare a CIM prin demisie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Decizie de incetare a CIM prin demisie in format pdf, word, doc

Model Decizie de incetare a CIM prin demisie

SC ...................................................

Sediul .............................................

Reg.Com. ......................................

DECIZIA nr..... /  ___/___/_______

Administratorul SC ............................................. dl/d-na...........................................

Având în vedere demisia înregistrată sub nr. .................... din ___/___/______ prin care dl./d-na .................................................................... având functia de ................................................. în cadrul societătii, denuntă unilateral contractul individual de muncă.

Avand in vedere faptul ca angajatorul a renuntat total / partial la efectuarea preavizului prevazut de lege;

In baza art.79(7) din Codul Muncii;

În temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societătile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societătii,

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de ............................... încetează contractul individual de muncă al d-lui/d-nei .................................................... având functia de ......................................... în cadrul societătii, conform art.79(7) din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul ............

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcinează dl/dna .............. si se comunică celui în cauză.

ADMINISTRATOR,

________________________________

formular Decizie de incetare a Contractului individual de munca (CIM) prin demisie
model decizie incetare prin demisie

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

va multumesc

- daczo ecaterina (neverificat) - 9 ani ago.

44

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

...

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Decizie de incetare a CIM prin demisie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Decizie de incetare a CIM prin demisie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !