Formulare Acte - Model download gratuit Declaraţie în vederea căsătoriei Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Declaraţie în vederea căsătoriei

Taburi primare

Download Model de Declaraţie în vederea căsătoriei

Download formular Model de Declaraţie în vederea căsătoriei in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Declaraţie în vederea căsătoriei download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Declaraţie în vederea căsătoriei in format pdf, word, doc

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numa rul 5287

 

           Anexa nr. 4 

 

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

 

 DECLARATIE

(în vederea casatoriei)

 

 Subsemnatul/a ____________________________________________________,

domiciliat/a în___________________________________________________,posesor al 

pasaportului/cartii de identitate seria_____________, nr. __________________, emis de

______________________________, la data de _______________________________,

codul numeric personal ________________________, fiul lui_____________________

si al __________________________, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu

privire la falsul în declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:

  Nu am fost si nu sunt casatorit/a în România sau în alt stat/am fost casatorit/a în

____________________________, casatorie desfacuta prin divort (decesul sotului/sotiei)

conform hotarârii (actului) recunoscut/e în România.

 Dau aceasta declaratie, fiind necesara la _________________________________

pentru casatoria cu ________________________________(nume, prenume, data si locul

nasterii, CNP-ul viitorului/viitoarei sot/sotii), cetatean ___________________________,            

si oriunde împrejurarile o vor cere.

 Redactata astazi, data autentificarii, la Ambasada/Consulatul General al României

la_________________________________în_______exemplare, din care ____exemplare

s-au eliberat partilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

 

 Semnatura__________________________

 

Urmeaza încheierea de autentificare, pe verso

 

sursa: mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Declaraţie în vederea căsătoriei au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Declaraţie în vederea căsătoriei va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !