Formulare Acte - Model download gratuit Declaratie generala - formular consular Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Declaratie generala - formular consular

Taburi primare

Download Model de Declaratie generala - formular consular

Download formular Model de Declaratie generala - formular consular in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Declaratie generala - formular consular download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Declaratie generala - formular consular in format pdf, word, doc

 

Declaratie generala - formular consular

Anexa nr. 16
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:
DECLARAŢIE
Subsemnatul/a _________________________________________________
domiciliat/ă în _______________________________________________________,
posesor/posesoare al/a paşaportului/cărţii de identitate seria __________________,
nr.___________________, emis de______________________________________, la data de _________________________________, având codul numeric personal
___________________________, după ce am fost informat/ă asupra consecinţelor prevăzute de art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
Textul declaraţiei:_______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dau această declaraţie, fiind necesară la ____________________________
pentru_____________________________________________________________
Redactată astăzi_______________,la Ambasada/Consulatul General al României la _____________________________________ , în ____exemplare, din care____exemplare s-au eliberat părţii.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.
Semnătura_________________________
Urmează încheierea de autentificare, pe verso

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Declaratie generala - formular consular au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Declaratie generala - formular consular va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !