Formulare Acte - Model download gratuit Imputernicire notariala vanzare auto donatie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Imputernicire notariala vanzare auto donatie

Taburi primare

Download Model de Imputernicire notariala vanzare auto donatie

Download formular Model de Imputernicire notariala vanzare auto donatie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Imputernicire notariala vanzare auto donatie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Imputernicire notariala vanzare auto donatie in format pdf, word, doc

 

IMPUTERNICIRE

    Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ............................, născut la data de ..................................., în localitatea ........................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................... la data de ..............................................., cod numeric personal ........................................................., ca în numele meu şi pentru mine să cumpere un ................., marca ................................................... tipul ...................................... la libera sa apreciere.
   
În acest scop, mandatarul meu este împuternicit să semneze actul de vânzare-cumpărare, să achite vânzătorului preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine şi să plătească toate taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
    Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta la Registrul Auto Român pentru efectuarea verificărilor, la organele de poliţie rutieră pentru înmatricularea acestuia, precum şi la organele financiare competente pentru înscrierea autovehiculului în evidenţele fiscale.
    Consimt ca autoturismul să fie înscris în circulaţie pe numele meu, mandatarul meu putând ridica certificatul de înmatriculare, precum şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autovehiculului.
    Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
    Redactată şi editată/dactilografiată în ........... exemplare, la .............., astăzi, data autentificării.
    S-au eliberat părţilor .................... exemplare.

MANDANT

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Imputernicire notariala vanzare auto donatie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Imputernicire notariala vanzare auto donatie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !