Formulare Acte - Model download gratuit Procură specială pentru eliberarea actului de identitate Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procură specială pentru eliberarea actului de identitate

Taburi primare

Download Model de Procură specială pentru eliberarea actului de identitate

Download formular Model de Procură specială pentru eliberarea actului de identitate in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procură specială pentru eliberarea actului de identitate download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procură specială pentru eliberarea actului de identitate in format pdf, word, doc

Atentie mergeti pe pagina de download pt. a descarca formularul corect !!!

Procură specială pentru eliberarea actului de identitate

Subsemnatul(a)___________________________________________________,
cetăţean (ă) român (ă), născut (ă) la data de ______________________, în localitatea ______________________________________ fiul(fiica)lui ___________________________ şi al(a)__________________________________, cu domiciliul în ____________________________________________________________
aflat temporar în ________________________________________________,
identificat(ă) cu paşaport nr. _________________________ în care este înscris C.N.P. _______________________________________ cu înălţimea de ________________, ochi __________________, semne particulare ____________________________, împuternicesc pe _____________________________________________________
născut(ă) la data de_________________________________________în localitatea _______________________________________, identificat(ă) cu paşaport/C.I. nr.__________ CNP __________________________________ cu domiciliul în__________________________ ___________________________________, să mă reprezinte în faţa autorităţilor române competente în legătură cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate ca urmare a1 : _________________________________________________
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Redactată şi autentificată astăzi _____________la Ambasada /Consulatul General a (al) României la __________________________________
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.
Semnătura___________________

 

Urmează încheierea de autentificare pe verso.
1se menţionează motivul sau motivele pentru care se solicită eliberarea unui nou act de identitate conform prevederilor art.18 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005, respectiv: la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; în cazul atribuirii unui nou C.N.P.; în cazul deteriorării actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi; când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului; în cazul anulării; pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

 

sursa: mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

multumesc

- Gabriel (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Procură specială pentru eliberarea actului de identitate au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procură specială pentru eliberarea actului de identitate va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !