Formulare Acte - Model download gratuit Procura de cumparare autovehicul Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura de cumparare autovehicul

Taburi primare

Download Model de Procura de cumparare autovehicul

Download formular Model de Procura de cumparare autovehicul in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura de cumparare autovehicul download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura de cumparare autovehicul in format pdf, word, doc

Procura de cumparare a unui autovehicul

 

 

 

Subsemnatul ................................ cetăţean ......................., născut la data de ................., in localitatea ......................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ..........................., str. ....................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................... la data de .............................................., cod numeric personal ..........................................................,

 

împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ............................, născut la data de ..................................., in localitatea ........................................, căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ............................, str. ........................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ............................., posesor al .........., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................... la data de ................., cod numeric personal ......................................., ca in numele meu si pentru mine să cumpere un ................., marca ................................. tipul ...................................... la libera sa apreciere.

 

In acest scop, mandatarul meu este împuternicit sa semneze actul de vânzare-cumpărare, sa achite vânzătorului preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine si să plătească toate taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

 

Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta la Registrul Auto Roman pentru efectuarea verificărilor, la organele de politie rutiera pentru înmatricularea acestuia, precum si la organele financiare competente pentru înscrierea autovehiculului in evidentele fiscale.

 

Consimt ca autoturismul sa fie înscris in circulaţie pe numele meu, mandatarul meu putând ridica certificatul de înmatriculare, precum şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autovehiculului.

 

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

 

Redactata si editata/dactilografiata in ........... exemplare, la .............., astăzi, data autentificării.

 

S-au eliberat părţilor .................... exemplare.

 

 

 

MANDANT

 

formular procura auto
model procura auto

 

 

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Procura de cumparare autovehicul au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura de cumparare autovehicul va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !