Formulare Acte - Model download gratuit Procura de incasare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura de incasare

Taburi primare

Download Model de Procura de incasare

Download formular Model de Procura de incasare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura de incasare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura de incasare in format pdf, word, doc

Model procura de incasare

Anexa Nr.26
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ DE ÎNCASARE

Subsemnatul/a________________________________________________, născut/ă
la data de______________, în__________________________________________,
cu domiciliul în______________________________________________________,
identificat prin ______________________________________________________,
având codul numeric personal__________________________________________,
împuternicesc pe____________________________________________________,
născut/ă la data de_________________, în _______________________________,
domiciliat/ă în _______________________________________________________,
identificat/ă prin _____________________________________________________,
având codul numeric personal__________________________________________,
pentru ca, în numele meu şi pentru mine, să încaseze de la* __________________
_____________, din (adresa)__________________________________________,
suma de ( în cifre şi litere) _____________________________________, care reprezintă______________________________________________________________________________________________________________________________
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Făcută astăzi ( anul, luna, ziua)_________________în _______exemplare.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura,

Urmează încheierea de autentificare pe verso.
*Numele şi prenumele sau denumirea debitorului.

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

ok

- daniel silion (neverificat) - 8 ani ago.

Unde pot Descărca procura mulțumesc

- Jivan Cristian (neverificat) - 3 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Procura de incasare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura de incasare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !