Formulare Acte - Model download gratuit Procura de vanzare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura de vanzare

Taburi primare

Download Model de Procura de vanzare

Download formular Model de Procura de vanzare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura de vanzare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura de vanzare in format pdf, word, doc

Model Procura de vanzare

Anexa Nr.24
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
S-a cerut autentificarea prezentului înscris.

PROCURĂ DE VÂNZARE

Subsemnatul/a_______________________________________________, născut/ă la data de______________, în_________________________________,
cu domiciliul în______________________________________________________,
identificat prin ______________________________________________________,
împuternicesc pe____________________________________________________,
născut/ă la data de_________________, în _______________________________,
domiciliat/ă în _______________________________________________________,
identificat/ă prin _____________________________________________________,
ca, în numele meu şi pentru mine, să îndeplinească formalităţile necesare şi să vândă cui va crede*, cu preţul pe care îl va socoti corespunzător** următorul bun***_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Garantez că bunul ce se va vinde nu este sechestrat sau gajat.
Mandatarul meu va primi preţul vânzării şi, pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Făcută astăzi (anul, luna, ziua)______________________în____exemplare.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura,

 

Urmează încheierea de autentificare pe verso
* Dacă cel care dă procura arată că vânzarea se face către o persoană determinată, în locul expresiei „cui va crede”, se va trece numele, prenumele şi domiciliul acestuia.
** Dacă cel care dă procura a fixat preţul, în locul expresiei „pe care îl va socoti corespunzător”, se va trece suma respectivă, în cifre şi litere.
*** Se va arăta bunul ce urmează a fi vândut.

sursa:mae.ro

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Procura de vanzare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura de vanzare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !