Formulare Acte - Model download gratuit Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

Taburi primare

Download Model de Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

Download formular Model de Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare in format pdf, word, doc

 

Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

 

Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………..,

 

împuternicesc prin prezenta pe

…………………………………………………………. cetăţean ……………………, născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………., de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………….. la data de ……………………………………., cod numeric personal ………………………………………………….., pentru a administra pentru mine şi în numele meu, ……………………………………………. .

                  În vederea susţinerii, apărării drepturilor şi intereselor mele, mandatarul meu poate decide, după libera sa apreciere, în legătură cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare şi dispoziţie a drepturilor mele, privind ………………………………………, poate să plătească orice sumă de bani ce datorez, atât ca impozite şi taxe, cât şi cu orice alt titlu.
                  Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat ales la libera sa apreciere, va înainta orice acţiune va socoti ca fiind utilă apărării intereselor mele, o va susţine, restrânge sau retrage, va propune şi administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor da şi va încasa orice sume de bani ce se vor stabili că mi se cuvin din aceste hotărâri, va face apeluri, recursuri, revizuiri, contestaţii, intervenţii, chemări în garanţie, cereri reconvenţionale, recuzări etc., va face cereri de perimare, conexări, declinări de competenţă, de închidere şi redeschidere a dosarelor, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema şi va răspunde la interogatorii, va deferi jurământ şi îl va accepta sau referi, va cere proba cu martori, verificarea de scripte şi expertize, se va înscrie în fals, va cere învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv cerând, înfiinţând sau desfiinţând toate felurile de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare, va face somaţii, notificări şi comandament, va înfiinţa şi desfiinţa sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum şi urmăriri de venituri, va face şi va semna toate actele şi va îndeplini toate formalităţile necesare pentru punerea în vânzare a averii mobile şi/sau imobile a debitorului, va asista la vânzare, va fixa preţul la licitaţie, va concura în numele meu, va fixa preţul adjudecării licitaţiei, va cere facerea ordonanţei de adjudecare şi o va primi, va cere punerea în posesie şi mă va reprezenta la această operaţiune.
               Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să încheie orice contracte de vânzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, cu respectarea legilor în vigoare privind bunurile mobile sau imobile, proprietatea mea şi va putea cumpăra, în numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau plătind preţul, semnând actele în formă autentică sau chitanţă, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea sa expresă, iar în baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea intereselor mele, având, în acelaşi timp, dreptul de a da, la rândul său, procură de substituire oricărei persoane sau unui avocat.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Redactată şi editată/dactilografiată în ………………… exemplare, la …………………… .
 

S-au eliberat părţilor …………………. exemplare.

 

 

MANDANT

 

______________________________

 

 

 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

merci

- ion (neverificat) - 11 ani ago.

Nu needed salvata copia?

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

Formular

- Rusu Veronica (neverificat) - 1 an ago.

1

- Anonymous (neverificat) - 10 luni ago.

Merci

- Anonymous (neverificat) - 5 luni ago.

Merci

- Anonymous (neverificat) - 5 luni ago.

Merci

- Anonymous (neverificat) - 5 luni ago.

Merci

- Florea (neverificat) - 5 luni ago.

Multumesc Frumos.

- Florea Florin (neverificat) - 5 luni ago.

Multumesc foarte frumos

- FLOREA (neverificat) - 5 luni ago.

Merci

- Florea (neverificat) - 5 luni ago.

Multumesc frumos

- Florea Florin (neverificat) - 5 luni ago.

multumesc

- Florea (neverificat) - 5 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !