Formulare Acte - Model download gratuit Procura judiciara Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura judiciara

Taburi primare

Download Model de Procura judiciara

Download formular Model de Procura judiciara in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura judiciara download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura judiciara in format pdf, word, doc

Model Procura judiciara

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
Anexa Nr.25

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ JUDICIARĂ

Subsemnatul/a______________________________________________, născut/ă
la data de___________, în____________________________________________,
cu domiciliul în______________________________________________________,
identificat prin ______________________________________________________,
având codul numeric personal__________________________________________,
împuternicesc pe____________________________________________________,
născut/ă la data de_________________, în _______________________________,
domiciliat/ă în _______________________________________________________,
identificat/ă prin _____________________________________________________,
pentru a mă reprezenta cu puteri depline la ________________________(instanţa),
în cauză având ca obiect____________________, înregistrată pe rol la _________
____________________, dosar nr. _________/________.
Mandatarul meu va intenta acţiunea şi o va semna, va primi toate actele de procedură, inclusiv hotărârile judecătoreşti, va putea realiza orice tranzacţie, va putea renunţa la acţiune, va putea declara şi va putea renunţa la orice cale de atac, mă va reprezenta la toate instanţele care vor judeca această cauză atât la fond, cât şi în căi de atac, ordinare sau extraordinare, va putea face încasări şi plăţi, va putea solicita investirea titlului cu formulă executorie şi îl va ridica, va întreprinde măsuri de punere a acestuia în executare, îşi va putea substitui alţi mandatari, va putea angaja avocaţi.
Pe scurt, va putea face tot ceea ce aş putea face şi eu pentru realizarea acestui mandat, fără ca nimeni să poată să-i opună vreo limitare, impreciziune ori imperfecţiune a mandatului.
Pentru realizarea acestui mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului.

Redactată astăzi___________________, la Ambasada/Consulatul General al României la _________________________, în ______exemplare, din care _____exemplare s-au eliberat părţilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura_______________________

Urmează încheierea de autentificare pe verso.

 

sursa:mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Model procura judiciara

- Florin (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Procura judiciara au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura judiciara va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !