Formulare Acte - Model download gratuit Procura ridicare pensie din cont Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura ridicare pensie din cont

Taburi primare

Download Model de Procura ridicare pensie din cont

Download formular Model de Procura ridicare pensie din cont in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura ridicare pensie din cont download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura ridicare pensie din cont in format pdf, word, doc

Procura de ridicare a pensiei din cont curent

 

Subsemnatul ..................................... cetăţean ................, născut la data de ............................., în localitatea ................................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ............................., str. ...................... nr. ........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ .........................., posesor al ..........., seria ........... nr. ........................ eliberat de .......................... la data de ....../...../.........., cod numeric personal .........................,

Împuternicesc prin prezenta pe .......................... cetăţean ..........................., născut la data de ...../...../........., în localitatea .................................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .............................., str. ............................ nr. ............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ................................., posesor al .............., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................ la data de ...../..../......, cod numeric personal .................................................,

          Să mă reprezinte, cu depline puteri, în faţa Oficiului de pensii competent, precum şi în faţa celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, pentru întocmirea tuturor formalităţilor de stabilire/recalculare a pensiei pentru limită de vârstă.

           In acest scop, mandatarul meu este împuternicit să efectueze orice operaţiuni în/şi din contul meu curent nr. .............................. deschis la ......................... şi să semneze, în numele meu şi pentru mine, atât pentru încasarea sumelor de bani curente sau/şi restante, precum şi oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat şi, totodată, să confirme extrasele de cont pe perioada cât îmi va ridica pensia mea din cont.

           Totodată, mandatarul meu are obligaţia de a anunţa Oficiului de Pensii orice modificare intervenită în situaţia mea ca pensionar.

           În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde şi orice va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Redactată şi editată/dactilografiată în ............ exemplare, la .............., astăzi, data autentificării.

S-au eliberat părţilor ................... exemplare.

 

MANDANT

____________________________

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Procura ridicare pensie din cont au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura ridicare pensie din cont va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !