Formulare Acte - Model download gratuit Procura speciala pensie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura speciala pensie

Taburi primare

Download Model de Procura speciala pensie

Download formular Model de Procura speciala pensie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura speciala pensie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura speciala pensie in format pdf, word, doc

Model procura speciala pensie

 

Anexa nr. 35
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ SPECIALĂ (pensie)

Subsemnatul ________________________________________, cetăţean român, născut la data de ___.___.19____ în localitatea _________ __________________________, în prezent domiciliat în _______, localitatea ___________________________, str. __________________, nr._______, titularul actului de identitate _________________________, valabil până la data de ___.___._____, în baza Legii Nr. 86 din 26.05.1997, împuternicesc prin prezenta pe ___________________________, născut la data de ___.___.19___ în localitatea _________________, titularul actului de identitate ___________________________ cu domiciliul în localitatea _____________________________, ca în numele meu şi pentru mine să: ________________________________________________________________________________________________________________________
( întocmească dosarul de pensie, deschidă contul curent, încasarea pensiei pentru plăţi curente şi restante, semnarea extrasului de cont).
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine şi în numele meu oriunde va fi necesar, fiind obligat, de asemenea, să anunţe în timp util Oficiul de pensii despre orice schimbare intervenită în situaţia mandantului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.
Mandatarul meu are obligaţia de a restitui Oficiului de Pensii, integral, sumele încasate necuvenit în numele meu.

Prezentul mandat este gratuit şi netransmisibil, cu valabilitate de 18 (optsprezece) luni.

Redactat şi procesat astăzi____________, la Ambasada/Consulatul General al României la_____________________________, în _____exemplare, din care ____exemplare s-au eliberat părţilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura_______________________

Urmează încheierea de autentificare, pe verso

 

sursa:mae.ro

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 11 ani ago.

super

- matei rus (neverificat) - 10 ani ago.

super buna

- petre banut (neverificat) - 10 ani ago.

Procuta Speciala

- Doina Hili (neverificat) - 2 ani ago.

Aveti vre-un exemplu de procura prin care un cetatean roman cu domiciliul in strainatate sa poata mandata un cetatean roman cu domiciliul in Romania pentru a depune actele necesare pentru obtinerea de pensie dupa parinti deportati?

- Florentina Petillo (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Procura speciala pensie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura speciala pensie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !