Formulare Acte - Model download gratuit Promisiune unilaterala de vanzare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Promisiune unilaterala de vanzare

Taburi primare

Download Model de Promisiune unilaterala de vanzare

Download formular Model de Promisiune unilaterala de vanzare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Promisiune unilaterala de vanzare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Promisiune unilaterala de vanzare in format pdf, word, doc

PROMISIUNE UNILATERALA DE VANZARE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de promitent.

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de beneficiar al promisiunii.

II. OBIECT

Art.2

Incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare a imobilului situat in............, str............., nr...., proprietatea promitentului, dupa cum rezulta din Certificatul fiscal nr......, eliberat de Administratia Financiara a ............. si din Certificatul de sarcini nr......, eliberat de Notariatul ....................

Art.3

Plata sumei de .............. lei, in schimbul promisiunii de vanzare.

III. DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE

Art.4

Contractul de vanzare-cumparare a imobilului se va incheia la data de ................

IV. PRETUL IMOBILULUI

Art.5

Pretul de vanzare al imobilului stabilit de parti prin prezenta promisiune unilaterala de vanzare este de .............. lei.

V. DATA SI LOCUL PLATII

Art.6

Suma reprezentand pretul contractului se va achita la data ................, la domiciliul promitentului.

VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR

Art.7

Transmiterea drepturilor dobandite de beneficiarul promisiunii nu este posibila decat cu acordul prealabil scris al promitentului.

VII. CONTINUTUL CONTRACTULUI

Art.8

Drepturile promitentului

Promitentul are dreptul sa ceara achitarea pretului contractului.

Art.9

Obligatiile promitentului

Promitentul are obligatia sa incheie la cererea beneficiarului promisiunii contractul de vanzare-cumparare a imobilului.

Art.10

Drepturile beneficiarului promisiunii

Beneficiarul promisiunii are dreptul sa ceara incheierea contractului la data stabilita.

Art.11

Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul promisiunii are obligatia sa achite promitentului pretul contractului.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.12

In cazul in care promitentul refuza sa-si execute obligatia asumata, acesta datoreaza beneficiarului promisiunii cu titlul de daune-interese suma de ............... lei.

IX. FORTA MAJORA

Art.13

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.14

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat la data de .............., in ... exemplare.

 

 

Beneficiar al                                               Promitent

promisiunii

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

contract folositor

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

foarte util!!!

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU.
Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a vă relansa activitățile, fie pentru realizarea unui proiect, fie pentru că aveți nevoie de bani din alte motive?
Chiar dacă sunteți înregistrat în țara dvs. și nu aveți acces la finanțare, vă rugăm să contactați acest e-mail: poulaintherese4@gmail.com pentru a afla condițiile de acordare a creditelor și finanțărilor fără probleme și pentru a spune adio problemelor financiare.
Vă rugăm să rețineți domeniile în care vă putem ajuta să vă realizați proiectele sau să vă scăpați de probleme.
Financiar
Împrumuturi pentru investiții
Împrumuturi personale

Ps: Vă rugăm să rețineți că lucrăm pentru a vă satisface, puteți urmări dosarul online pentru a cunoaște evoluția acestuia.
Vă rugăm să ne contactați prin e-mail: poulaintherese4@gmail.com

- Therese Poulain (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Promisiune unilaterala de vanzare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Promisiune unilaterala de vanzare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !