Cauta in site

Acte necesare ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE VIITORII SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN

 • Paşaport în original şi în copie xerox.
 • Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată  şi  traducere în limba română , legalizată.
 • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere în limba română legalizată
 • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare (dacă este cazul),
  Aceste acte pot fi:
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;
  b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;
  c) certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată.
 • Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie;
 • Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.Precizăm că, pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliu sau, în lipsă, reşedinţa.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători”

Observatii

Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat menbru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
    -   Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate
   -   Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are  încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau      supralegalizare;  
  -   Traducerile şi legalizările se fac la notar în România;
  -   Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial) se obţine de la organele sanitare competente din România;
 În  cazul în care cetăţeanul străin este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi  reglementarea acestor modificari intervenite în satutul său civil şi  apoi să depună declaraţia de căsătorie.

 

Atentie !!!

Informatiile privind ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE VIITORII SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE VIITORII SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !

Adauga comentariu

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam