Cauta in site

Acte necesare Pasaport simplu electronic pentru minor peste 14 ani

Acte necesare pasaport simplu electronic pentru minor peste 14 ani

Actele necesare sunt descrise in documentul urmator

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul minorilor care au implinit 14 ani sunt:

 

  1.     cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
  2.     declaraţii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); În situaţia prezentării doar a declaraţiei unuia dintre părinţi, cererea trebuie să fie însoţită şi de: a) hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de suplinire a acordului celuilalt părinte, ambele rămase definitive şi irevocabile, b) actul de deces al celuilalt părinte sau c) documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;
  3.     dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
  4.     paşaportul anterior al minorului, în original,dacã este cazul.

NOTĂ:

  •     documentele se depun personal de catre minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
  •     la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
  •     paşaportul simplu electronic se eliberează la cererea minorului numai cu acordul ambilor pãrinţi, a pãrintelui supravieţuitor, a părintelui cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rămasă definitivã şi irevocabilã sau, dupã caz, a reprezentantului legal.
  •     declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.
  •     declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevãzute mai sus, trebuie sã fie autentificate, în ţarã de notarul public, iar în strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritãţile strãine, caz în care este necesară respectarea prevederilor art. 9 alin. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare;
  •     Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

 

 

RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC PENTRU MINORI.

Paşaportul simplu electronic pentru minorii care au implinit 14 ani se ridicã de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în strãinãtate,  de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicitã de acesta/aceasta printr-o procurã specialã care respectã condiţiile prevãzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ: în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul.

 

sursa: pasapoarte.mai.gov.ro

Atentie !!!

Informatiile privind Pasaport simplu electronic pentru minor peste 14 ani au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Pasaport simplu electronic pentru minor peste 14 ani va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !

Adauga comentariu

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Categorie