Cauta in site

Acte necesare Pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani

Acte necesare pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani

 

Documente necesare eliberare pasaport simplu electronic pentru minorii sub 14 ani

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR  CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

 Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul minorilor care nu au implinit 14 ani sunt:

  1.     certificatul de naştere al minorului, în original;
  2.     document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
  3.     dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
  4.     după caz, procură specială sau declaraţia de acord a celuilalt părinte în original, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor sau persoana împuternicită de acesta, actul de deces al celuilalt părinte, în original;
  5.     documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevãzut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ, în original;
  6.     paşaportul anterior al minorului, dacã este cazul.

NOTĂ:

  •     la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
  •     documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
  •     la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);

    Declaraţiile sau după caz procurile speciale autentificate de autorităţile străine vor fi însoţite de o traducere legalizată şi trebuie să îndeplinească  următoarele  condiţii pentru a putea fi utilizate în faţa autorităţilor străine

        - documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale străine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobatã prin Legea nr. 52/2000 cu modificãrile ulterioare, se apostileazã;
        -  documentele eliberate de autoritãţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţã judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altã formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
        -  documentele care nu se încadreazã în categoriile prevãzute mai sus se supralegalizeazã în condiţiile prevãzute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

    Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare

 

 

RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Paşaportul simplu electronic pentru minorii care nu au implinit 14 ani se ridicã de la serviciul public comunitar sau, dupã caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în strãinãtate, de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicitã de acesta/aceasta printr-o procurã specialã care respectã condiţiile prevãzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ: în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul.

 

sursa: pasapoarte.mai.gov.ro

Atentie !!!

Informatiile privind Pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !

Adauga comentariu

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Categorie