Starea civila

INCUVIINTARE PURTARE NUME

ACTELE NECESARE PENTRU INCUVIINTARE PURTARE NUME

  1. Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
  2. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin în original şi copie xerox;
  3. Certificat de naştere al tatălui în original şi copie xerox;
  4. Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox.

 

 

Actele necesare privind incuviintare purtare nume se depun la STAREA CIVILA