Acte necesare

Pasaport simplu electronic pentru minor peste 14 ani

Acte necesare pasaport simplu electronic pentru minor peste 14 ani

Actele necesare sunt descrise in documentul urmator
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:
Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul minorilor care au implinit 14 ani sunt:
cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;


Pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani

Acte necesare pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani
Documente necesare eliberare pasaport simplu electronic pentru minorii sub 14 ani
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.
Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul minorilor care nu au implinit 14 ani sunt:


RECUNOAŞTEREA PATERNITĂŢII prin înscris autentic

 • - Declaraţie de recunoaştere din partea tatălui ,autentificată:
      - la notar în România;
      - la notar în străinătate(în cazul în care tatăl minorului se află plecat pe o perioadă de timp mai îndelungată).
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Certificat de naştere al tatălui  în original şi copie xerox
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox

SCOATEREA DIN EVIDENTA A UNEI CONSTRUCTII IN CAZUL DEMOLARII

ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTA A UNEI CONSTRUCTII IN CAZUL DEMOLARII

 

 1. Cerere
 2. Copie autorizatie demolare
 3. Copie schita, plan de situatie
 4. Declaratie speciala în cazul detinerii mai multor proprietati
   

 

Scoatere din evidenta a unei constructii in vedera demolarii se face la DIRECTIA FISCALA a Primariei  la SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE


STABILIRE FILIAŢIE

 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • Certificatele de  naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin ale părinţilor.