Contracte

Modele contracte

Modele contracte, model contract vanzare cumparare , modele contracte inchiriere, model contract comodat , model prestari servicii

Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca

CONTRACT - CADRU

pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia

 

Nr. ............ din ...............

I. Partile contractului


Contract individual de munca pentru munca la domiciliu

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MUINCA LA DOMICILIU

 

(VARIANTA: MUNCA LA DOMICILIU)

Incheiat astazi...........

la .......................

INREGISTRAT

la Inspectoratul Teritorial de Munca

........................in registrul

general de evidenta a salariatilor sub

nr.............. din.................

I. PARTILE CONTRACTULUI


Contract Individual de Munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor
A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică ………….., cu sediul/domiciliul în STR. ……………., NR. 1, BL. …, SC. …, ET. …, AP. …, LOC. ……………, JUDETUL ……….., COD POSTAL-……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………,
şi


Contract de vanzare-cumparare produse informatice

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SI PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA DE INFORMATICA

Nr. ........ din .............

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1.

S.C. ................., cu sediul in ........., str........, nr....., cod postal ..., tel/fax ......, cont virament nr. ......., deschis la ........., cod fiscal ......, reprezentata prin ........., in calitate de EXECUTANT,

si


Contract de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale

Contract de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale*1) (continut cadru)

Nr. ..... din ..../..../....

I. Partile contractante

Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in..........., sectorul..........., Romania, tel.........., fax:........., contul nr. ..............., deschis la Banca ..........., Sucursala ..........., codul fiscal nr. .........., reprezentata legal prin ............, denumit in continuare vanzator, si


Contract de vanzare-cumparare de actiuni

CONTRACT de vinzare-cumparare de actiuni

Nr. ...... din ......

I. Partile:

- vinzator - F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 2, reprezentat prin ................................................, in baza imputernicirii nr. .........., emisa de ..............................

- cumparator (persoana fizica/persoana juridica) ........................ date de identificare ............................................... .

II. Obiect:


Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE, CU PLATA PRETULUI INAINTE DE LIVRARE

Nr. ....... data .............

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. ...................... cu domiciliul/sediul ................... str................ nr...... bloc ...... et..... ap...... , telefon .............. fax ......................

inregistrat la registrul comertului .................. sub nr........, avand contul curent

nr........... la Banca .................................................. si codul fiscal


Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA CU LIVRARE SUCCESIVA SI REZERVA PROPRIETATII

Nr........... data ................

I. PARTILE CONTRACTULUI

1. Societatea Comerciala ....................... cu sediul social in ................

str..................... nr.....bl..... et..... ap..... telefon ......... fax...........


Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente)

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

Marfuri determinate pe sortimente

Nr.......... incheiat astazi ...........

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. Societatea comerciala ........................................cu sediul social in

.....................str.................. nr..... bl..... et.....ap.....telefon .......

fax ............ inmatriculata la Registrul Comertului ............................. sub


Contract de vanzare-cumparare comerciala

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

numarul ......... ziua ... luna ... anul ...

1. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala cu sediul in ..................... telefon .... fax .... e-mail ....... inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ........ sub numarul .... , cod fiscal numarul ....... titulara a contului numarul ........ deschis la Banca ........... reprezentata de domnul/doamna ....... care are functia de ........ in calitate de VANZATOR

si