Contracte

Modele contracte

Modele contracte, model contract vanzare cumparare , modele contracte inchiriere, model contract comodat , model prestari servicii

Act aditional contract individual munca

Model Act aditional contract individual munca 2011 - 2013

S.C. ______________________________
CUI ______________________________
Nr. ______ / __/__/__

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. ________
din  __/__/__

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. ___/___.___._______ în registrul general de evidenţă a salariaţilor

  

 

 

 PĂRŢILE: