Formulare Consulare

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere
Subsemnatul(a) _____
va rog sa-mi aprobati înscrierea, în registrele de stare civila române, a certificatului (extrasului) de NASTERE eliberat de autoritatile _______, privind pe ______ , nascut(a) la data


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de deces
Domnule ambasador,
Subsemnatul(a) ___
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de DECES eliberat de autorităţile ________, privind pe ...
Anexez la prezenta:
certificatul (extrasul) de deces ...


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso. Va rugam utilizati pentru listare formularul din pagina de download.

 


Cerere pentru obţinerea certificatului de deces

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE DECES


Cerere obtinere certificat de casatorie

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

(se completeaza cu majuscule)


Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

 

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se descarca din pagina de download


Procură specială pentru eliberarea actului de identitate

Procură specială pentru eliberarea actului de identitate
Subsemnatul(a)___,cetăţean (ă) român (ă),
să mă reprezinte în faţa autorităţilor române competente în legătură cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate ca urmare ..


Declaraţie privind acordul părinţilor pentru ieşirea din ţară a minorului însoţit de o altă persoană fizică majoră

S-a cerut autentificarea prezentului înscris
Anexa nr. 7

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

DECLARATIE PRIVIND ACORDUL PARINTILOR PENTRU IESIREA DIN TARA A MINORULUI
INSOTIT DE O ALTA PERSOANA FÍZICA MAJORA