Notari Bucuresti

Notari Bucuresti Birouri Notariale

Birouri notariale Bucuresti notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Bucuresti telefoane

Notari

Notar ALBU GHEORGHIŢA Bucuresti Birou Notarial ALBU GHEORGHIŢA
Notar ALEXANDRESCU LIUBA LILIANA BucurestiBirou Notarial ALEXANDRESCU LIUBA LILIANA
Notar ALEXANDRESCU SIANA LARISA Bucuresti Birou Notarial ALEXANDRESCU SIANA LARISA din Bucuresti sector 1
Notar ALEXANDRU ELENA SIMONA Bucuresti Birou Notarial ALEXANDRU ELENA SIMONA din Bucureşti
Notar ALEXANDRU LIVIA Bucuresti Birou Notarial ALEXANDRU LIVIA
Notar ALEXANDRU NICULINA Bucuresti Birou Notarial ALEXANDRU NICULINA din Bucureşti
Notar ALEXANDRU-POPA CAMELIA FLORENTINA Bucuresti Birou Notarial ALEXANDRU-POPA CAMELIA FLORENTINA din Bucureşti
Notar AMZULESCU MARIUS Bucuresti Birou Notarial AMZULESCU MARIUS din Bucuresti
Notar ANDON MIHAELA VICTORIA BucurestiBirou Notarial ANDON MIHAELA VICTORIA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar ANDREI AUREL JEAN BucurestiBirou Notarial ANDREI AUREL JEAN din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar ANDREIESCU LUIZA BucurestiBirou Notarial ANDREIESCU LUIZA din Bucureşti judetul Bucureşti
Notar ANGHENI ALEXANDRU-MIHNEA BucurestiBirou Notarial ANGHENI ALEXANDRU-MIHNEA din Bucureşti judetul Bucureşti
Notar APOSTOL ALINA ROXANA BucurestiBirou Notarial APOSTOL ALINA ROXANA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar APOSTOL NICOLETA BucurestiBirou Notarial APOSTOL NICOLETA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar APOSTU LUCIAN-CĂTĂLIN Bucuresti Birou Notarial APOSTU LUCIAN-CĂTĂLIN din Bucureşti
Notar ARISTOTEL ARGENTINA BucurestiBirou Notarial ARISTOTEL ARGENTINA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar ARON FLORENTINA BucurestiBirou Notarial ARON FLORENTINA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar ATANASIU BOGDAN-OVIDIU-COSTIN BucurestiBirou Notarial ATANASIU BOGDAN-OVIDIU-COSTIN din Bucureşti judetul Bucureşti
Notar ATANASIU DRAGOS-CLAUDIU-ERONIM BucurestiBirou Notarial ATANASIU DRAGOS-CLAUDIU-ERONIM din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar ATĂNĂSOAEI MIHAI-CRISTIAN Bucuresti Birou Notarial ATĂNĂSOAEI MIHAI-CRISTIAN din Bucureşti
Birou Individual Notarial AVRAM DANIEL Bucuresti Birou Notarial AVRAM DANIEL din Bucureşti judetul Bucureşti
Notar BADEA FLORIAN BucurestiBirou Notarial BADEA FLORIAN din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar BADIU LAURA BucurestiBirou Notarial BADIU LAURA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar BAIAS VALERIA BucurestiBirou Notarial BAIAS VALERIA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar BALDAN DRAGA RALUCA BucurestiBirou Notarial BALDAN DRAGA RALUCA din Bucureşti judetul Bucureşti
Notar BĂNUŢĂ GEORGETA Bucuresti Birou Notarial BĂNUŢĂ GEORGETA din Bucuresti judetul Bucureşti
Notar BARBU MONA-EUGENIA BucurestiBirou Notarial BARBU MONA-EUGENIA din Bucureşti judetul Bucureşti
Notar BARBU ROXANA-MARIA BucurestiBirou Notarial BARBU ROXANA-MARIA din Bucureşti judetul Bucureşti
Notar BĂRBULESCU LIDIA BucurestiNotar BĂRBULESCU LIDIA din Bucureşti
Notar BĂRBULESCU VOICA-IOANA Bucuresti Birou Notarial BĂRBULESCU VOICA-IOANA din Bucureşti judetul Bucureşti

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO