Cauta in site

Notar OANĂ CLAUDIU OLIVIAN

Date contact notar OANĂ CLAUDIU OLIVIAN

Camera Notariala: 

Notar OANĂ CLAUDIU OLIVIAN Sebes

 

Birou Notarial OANĂ CLAUDIU OLIVIAN din Sebes judetul Alba

 

Adresa: 
Adresa notarului OANĂ CLAUDIU OLIVIAN este : Str. Primăriei nr.3, Sebes, jud Alba
Email-uri: 
Telefoane: 
0258733768 0744700931 0722619036 0799942328
Locatia: 
  • Judetul Alba
  • Sebes
Localizare: 

Piața Primăriei 3

România

Notari aceeasi localitate

Notar BELDEAN GHEORGHE Sebeş   Birou Notarial BELDEAN GHEORGHE din Sebeş judetul Alba
Notar BELDEAN VIOLETA Sebes   Birou Notarial BELDEAN VIOLETA din Sebes judetul Alba
Notar BRÎNZAŞ ELENA-MIHAELA Sebeş Birou Notarial BRÎNZAŞ ELENA-MIHAELA din Sebeş judetul Alba
Notar BURZ LIDIA-MARIA Sebeş   Birou Notarial BURZ LIDIA-MARIA din Sebeş judetul Alba
Notar BURZ OLIMPIU Sebeş   Birou Notarial BURZ OLIMPIU din Sebeş judetul Alba

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

    CONTRACT DE COMODAT AUTO