Notari Judetul Bihor

Notari Judetul Bihor Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Bihor notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Bihor telefoane

Notari

Notar BABA GEORGETA-CRISTINA OlceaBirou Notarial BABA GEORGETA-CRISTINA din Olcea judetul Bihor
Notar BABA MARINELA FLORICA CAMELIA OradeaBirou Notarial BABA MARINELA FLORICA CAMELIA din Oradea judetul Bihor
Notar BACIU LIVIA-NICOLETA OradeaBirou Notarial BACIU LIVIA-NICOLETA din Oradea judetul Bihor
Notar BERGER LUCIA-PAULA OradeaBirou Notarial BERGER LUCIA-PAULA din Oradea judetul Bihor
Notar BERGER TIBERIU GABRIEL OradeaBirou Notarial BERGER TIBERIU GABRIEL din Oradea judetul Bihor
Notar BIRIŞ CARMEN ALINA Oradea Birou Notarial BIRIŞ CARMEN ALINA din Oradea judetul Bihor
Notar BODEA FLOAREA ELISABETA OradeaBirou Notarial BODEA FLOAREA ELISABETA din Oradea judetul Bihor
Notar BODEA RALUCA- GIORGIANA OradeaBirou Notarial BODEA RALUCA- GIORGIANA din Oradea judetul Bihor
Notar BOERIU DAN-LIVIU TincaBirou Notarial BOERIU DAN-LIVIU din Tinca judetul Bihor
Notar BONCHIŞ CONSTANTIN BOGDAN Oradea Birou Notarial BONCHIŞ CONSTANTIN BOGDAN din Oradea judetul Bihor
Notar BOT IOANA-ŞTEFANIA OradeaBirou Notarial BOT IOANA-ŞTEFANIA din Oradea judetul Bihor
Notar CACUCI GÂRBA ANCA MARIA OradeaBirou Notarial CACUCI GÂRBA ANCA MARIA din Oradea judetul Bihor
Notar CHINDLEA ECATERINA-LAVINIA OradeaBirou Notarial CHINDLEA ECATERINA-LAVINIA din Oradea judetul Bihor
Notar CRISTEA CRISTIAN Satu MareBirou Notarial CRISTEA CRISTIAN din Satu Mare judetul Bihor
Notar CUREA LUP CĂLIN AleşdBirou Notarial CUREA LUP CĂLIN din Aleşd judetul Bihor
Notar CUREA LUP CONSTANTIN ROMULUS AleşdBirou Notarial CUREA LUP CONSTANTIN ROMULUS din Aleşd judetul Bihor
Notar CUREA-LUP ANDREI-EMILIAN AleşdBirou Notarial CUREA-LUP ANDREI-EMILIAN din Aleşd judetul Bihor
Notar DEHELEAN CORNEL OradeaBirou Notarial DEHELEAN CORNEL din Oradea judetul Bihor
Notar DEHELEAN RENATA SalontaBirou Notarial DEHELEAN RENATA din Salonta judetul Bihor
Notar DEHELEAN SILVIU OradeaBirou Notarial DEHELEAN SILVIU din Oradea judetul Bihor
Notar DIMITRIU GEORGEL IRINEL OradeaBirou Notarial DIMITRIU GEORGEL IRINEL din Oradea judetul Bihor
Notar DONCA RODICA Satu MareBirou Notarial DONCA RODICA din Satu-Mare judetul Bihor
Notar DRĂGOIU ILIE OradeaBirou Notarial DRĂGOIU ILIE din Oradea judetul Bihor
Notar DRAGOTĂ ADINA-MIHAELA OradeaBirou Notarial DRAGOTĂ ADINA-MIHAELA din Oradea judetul Bihor
Notar DRĂJAN TEODOR OradeaBirou Notarial DRĂJAN TEODOR din Oradea judetul Bihor
Notar GABOR DANIELA OradeaBirou Notarial GABOR DANIELA din Oradea judetul Bihor
Notar GARBA CORNEL OradeaBirou Notarial GARBA CORNEL din Oradea judetul Bihor
Notar GEAMBAŞU DIANA OradeaBirou Notarial GEAMBAŞU DIANA din Oradea judetul Bihor
Notar GEAMBAŞU IONUŢ DobreştiBirou Notarial GEAMBAŞU IONUŢ din Dobreşti judetul Bihor
Notar GIURGINCĂ ION SalontaBirou Notarial GIURGINCĂ ION din Salonta judetul Bihor

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO