Notari Judetul Bistrita Nasaud

Notari Judetul Bistrita Nasaud Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Bistrita Nasaud notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Bistrita Nasaud telefoane

Notari

Notar ANI MARIA-IOANA NasaudBirou Notarial ANI MARIA-IOANA din Năsăud judetul Bistriţa Năsăud
Notar BRIA ADRIAN-EUGEN BistriţaBirou Notarial BRIA ADRIAN-EUGEN din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar BRIA ALEXANDRU-DUMITRU Bistriţa Birou Notarial BRIA ALEXANDRU-DUMITRU din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar BRIA EUGENIA-FLOAREA BistriţaBirou Notarial BRIA EUGENIA-FLOAREA din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar BUDIU ALINA-DORINA Sangeorz BaiBirou Notarial BUDIU ALINA-DORINA din Sângeorz-Băi judetul Bistriţa Năsăud
Notar CEUCA IOAN NasaudBirou Notarial CEUCA IOAN din Năsăud judetul Bistriţa Năsăud
Notar CEUCA MARINEL-IOAN NasaudBirou Notarial CEUCA MARINEL-IOAN din Năsăud judetul Bistriţa Năsăud
Notar CULCER CRINU-DENIS BecleanBirou Notarial CULCER CRINU-DENIS din Beclean judetul Bistriţa Năsăud
Notar DIŢIU IULIAN-ANDREI BistriţaBirou Notarial DIŢIU IULIAN-ANDREI din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar DIŢIU MARIA TeacaBirou Notarial DIŢIU MARIA din Teaca judetul Bistriţa Năsăud
Notar DOGARU CĂTĂLIN-LIVIU BistriţaBirou Notarial DOGARU CĂTĂLIN-LIVIU din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar DRĂGUŢ MARIA BistriţaBirou Notarial DRĂGUŢ MARIA din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar DRĂGUŢ MAXIMILIAN-IULIUS BistriţaBirou Notarial DRĂGUŢ MAXIMILIAN-IULIUS din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar GROZA GABRIEL-SORIN BistriţaBirou Notarial GROZA GABRIEL-SORIN din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar LEAH VASILE-VIOREL BecleanBirou Notarial LEAH VASILE-VIOREL din Beclean judetul Bistriţa Năsăud
Notar LEAH VIOREL BecleanBirou Notarial LEAH VIOREL din Beclean judetul Bistriţa Năsăud
Notar MARIAN STANA BistriţaBirou Notarial MARIAN STANA din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar OLTEAN CRISTINA BistriţaBirou Notarial OLTEAN CRISTINA din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar POP CRISTINA-MONICA NasaudBirou Notarial POP CRISTINA-MONICA din Năsăud judetul Bistriţa Năsăud
Notar POP MAXIM NasaudBirou Notarial POP MAXIM din Năsăud judetul Bistriţa Năsăud
Notar SĂSĂRMAN CLAUDIA-MIHAELA BistriţaBirou Notarial SĂSĂRMAN CLAUDIA-MIHAELA din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar SULIMAN ELENA BecleanBirou Notarial SULIMAN ELENA din Beclean judetul Bistriţa Năsăud
Notar TOFENI ALINA-TEODORA BistriţaBirou Notarial TOFENI ALINA-TEODORA din Bistriţa judetul Bistriţa Năsăud
Notar VAIDA MARSINETA Bistrita Birou Notarial VAIDA MARSINETA din Bistrita judetul Bistriţa Năsăud

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO