Notari Judetul Cluj

Notari Judetul Cluj Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Cluj notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Cluj telefoane

Notari

Notar AXINTE ANA Cluj NapocaBirou Notarial AXINTE ANA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar BALACI MIHAI ALEXANDRU BorşaBirou Notarial BALACI MIHAI ALEXANDRU din Borşa judetul Cluj
Notar BOLDUŢ IOAN Cluj Birou Notarial BOLDUŢ IOAN din Cluj judetul Cluj
Notar BOLDUŢ OVIDIU Cluj Napoca Birou Notarial BOLDUŢ OVIDIU din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar BUDA DANIEL Cluj NapocaBirou Notarial BUDA DANIEL din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar BUDUŞAN SILVIA-VALERIA Cluj NapocaBirou Notarial BUDUŞAN SILVIA-VALERIA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar BUDUŞAN SMARANDA-VALERIA Cluj NapocaBirou Notarial BUDUŞAN SMARANDA-VALERIA din Cluj Napoca judetul Cluj
Notar BUIGA ANCA Cluj NapocaBirou Notarial BUIGA ANCA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar BUTA MARIANA Cluj NapocaBirou Notarial BUTA MARIANA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar CARDOŞ LAURA-CODRUŢA Cluj NapocaBirou Notarial CARDOŞ LAURA-CODRUŢA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar CÂRLĂNARU DAN-MIRCEA Cluj NapocaBirou Notarial CÂRLĂNARU DAN-MIRCEA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar CÂRLĂNARU MIHAELA Cluj NapocaBirou Notarial CÂRLĂNARU MIHAELA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar CĂRPINEANU CLAUDIU-CRISTIAN Cluj NapocaBirou Notarial CĂRPINEANU CLAUDIU-CRISTIAN din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar CIACOI CLAUDIA-DANIELA Cluj NapocaBirou Notarial CIACOI CLAUDIA-DANIELA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar CORUŢI ANCA-DANIELA Cluj NapocaBirou Notarial CORUŢI ANCA-DANIELA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar COSTEA LUCIA-MARIANA Cluj NapocaBirou Notarial COSTEA LUCIA-MARIANA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar CSALAI DIANA Cluj NapocaBirou Notarial CSALAI DIANA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar DAMIAN CECILIA- DOINA Cluj NapocaBirou Notarial DAMIAN CECILIA- DOINA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar DEMETER ANDREEA-MAGDALENA Cluj NapocaBirou Notarial DEMETER ANDREEA-MAGDALENA din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar DOBRE ION BaciuBirou Notarial DOBRE ION din Baciu judetul Cluj
Notar DOROBANŢU SIMONA-IUSTINA Şimleul SilvanieiBirou Notarial DOROBANŢU SIMONA-IUSTINA din Şimleul Silvaniei judetul Cluj
Notar DRUIA MIHAELA TurdaBirou Notarial DRUIA MIHAELA din Turda judetul Cluj
Notar FEURDEAN CRISTIAN-OCTAVIAN Cluj NapocaBirou Notarial FEURDEAN CRISTIAN-OCTAVIAN din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar FEURDEAN ŞTEFANIA TurdaBirou Notarial FEURDEAN ŞTEFANIA din Turda judetul Cluj
Notar FODOR GHEORGHE GherlaBirou Notarial FODOR GHEORGHE din Gherla judetul Cluj
Notar FUCHS ROZA-MARGIT Cluj NapocaBirou Notarial FUCHS ROZA-MARGIT din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar FUCHS TUNDE Cluj NapocaBirou Notarial FUCHS TUNDE din Cluj-Napoca judetul Cluj
Notar FURDUI HORIA-AUGUSTIN ApahidaBirou Notarial FURDUI HORIA-AUGUSTIN din Apahida judetul Cluj
Notar GABOR TUDOR-HOREA HuedinBirou Notarial GABOR TUDOR-HOREA din Huedin judetul Cluj
Notar GEORZA MARIUS GherlaBirou Notarial GEORZA MARIUS din Gherla judetul Cluj

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO