Notari Judetul Constanta

Notari Judetul Constanta Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Constanta notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Constanta telefoane

Notari

Notar ALEXANDRESCU CIPRIAN ConstantaBirou Notarial ALEXANDRESCU CIPRIAN din Constanta judetul Constanţa
Notar ANASTASE AGNES -ALINA ConstantaBirou Notarial ANASTASE AGNES -ALINA din Constanţa judetul Constanţa
Notar ANASTASE EUGEN -GEORGE ConstantaBirou Notarial ANASTASE EUGEN -GEORGE din Constanta judetul Constanţa
Notar ANDREI LAVINIA-ANTOANETA IstriaBirou Notarial ANDREI LAVINIA-ANTOANETA din Istria judetul Constanţa
Notar ANDREI OCTAVIAN ConstantaBirou Notarial ANDREI OCTAVIAN din Constanta judetul Constanţa
Notar BABU FLORENTINA CorbuBirou Notarial BABU FLORENTINA din Corbu judetul Constanţa
Notar BADEA ROXANA-DANIELA SaceleBirou Notarial BADEA ROXANA-DANIELA din Săcele judetul Constanţa
Notar BADEA VICTORIA ConstantaBirou Notarial BADEA VICTORIA din Constanta judetul Constanţa
Notar BALAICAN GABRIELA LuminaBirou Notarial BALAICAN GABRIELA din Lumina judetul Constanţa
Notar BALTARIU MARINELA-LILIANA MurfatlarBirou Notarial BALTARIU MARINELA-LILIANA din Murfatlar judetul Constanţa
Notar BĂNIŢĂ CONSTANTIN Constanta Birou Notarial BĂNIŢĂ CONSTANTIN din Constanţa judetul Constanţa
Notar BĂNIŢĂ LUANA Cogealac Birou Notarial BĂNIŢĂ LUANA din Cogealac judetul Constanţa
Notar BATURI CRISTINA ConstantaBirou Notarial BATURI CRISTINA din Constanţa judetul Constanţa
Notar BEIU MARIA ConstantaBirou Notarial BEIU MARIA din Constanţa judetul Constanţa
Notar BOICU CLAUDIA Eforie SudBirou Notarial BOICU CLAUDIA din Eforie Sud judetul Constanţa
Notar BOLDEANU CORINA ConstantaBirou Notarial BOLDEANU CORINA din Constanta judetul Constanţa
Notar BORUNĂ CHIRAŢA ConstantaBirou Notarial BORUNĂ CHIRAŢA din Constanta judetul Constanţa
Notar BOTEZATU HORIA SaceleBirou Notarial BOTEZATU HORIA din Săcele judetul Constanţa
Notar BOTEZATU JOIŢA ConstantaBirou Notarial BOTEZATU JOIŢA din Constanta judetul Constanţa
Notar BRATU DANIEL DUMITRU ConstantaBirou Notarial BRATU DANIEL DUMITRU din Constanta judetul Constanţa
Notar BUDEI CRISTINA ConstantaBirou Notarial BUDEI CRISTINA din Constanta judetul Constanţa
Notar CABA OANA OvidiuBirou Notarial CABA OANA din Ovidiu judetul Constanţa
Notar CALAIGII ANA-MARIA CobadinBirou Notarial CALAIGII ANA-MARIA din Cobadin judetul Constanţa
Notar CĂLIN FLORENTINA MangaliaBirou Notarial CĂLIN FLORENTINA din Mangalia judetul Constanţa
Notar CÂRSTOCEA ROXANA ConstantaBirou Notarial CÂRSTOCEA ROXANA din Constanţa judetul Constanţa
Notar CAUŢINUC NICOLAE ConstantaBirou Notarial CAUŢINUC NICOLAE din Constanta judetul Constanţa
Notar CHARCOVSCHI ANCA ALINA MangaliaBirou Notarial CHARCOVSCHI ANCA ALINA din Mangalia judetul Constanţa
Notar CHARCOVSCHI MARIUS-PETRIŞOR OstrovBirou Notarial CHARCOVSCHI MARIUS-PETRIŞOR din Ostrov judetul Constanţa
Notar CHIVU LENUTA MangaliaBirou Notarial CHIVU LENUTA din Mangalia judetul Constanţa
Notar CHIVU NICOLAE-BOGDAN ConstantaBirou Notarial CHIVU NICOLAE-BOGDAN din Constanţa judetul Constanţa

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO