Cauta in site

Notar ALEXANDRESCU CIPRIAN

Date contact notar ALEXANDRESCU CIPRIAN

Camera Notariala: 
Notarul ALEXANDRESCU CIPRIAN face parte din Biroul Notarial " "

Notar ALEXANDRESCU CIPRIAN Constanta

Birou Notarial ALEXANDRESCU CIPRIAN din Constanta judetul Constanţa

Adresa: 
Adresa notarului ALEXANDRESCU CIPRIAN este : MIRCEA CEL BATRAN, Nr.172, Bl.MD14 CONSTANTA, judetul CONSTANŢA
Locatia: 
  • Judetul Constanta
  • Constanta

Notari aceeasi localitate

Notar ANASTASE AGNES -ALINA ConstantaBirou Notarial ANASTASE AGNES -ALINA din Constanţa judetul Constanţa
Notar ANASTASE EUGEN -GEORGE ConstantaBirou Notarial ANASTASE EUGEN -GEORGE din Constanta judetul Constanţa
Notar ANDREI OCTAVIAN ConstantaBirou Notarial ANDREI OCTAVIAN din Constanta judetul Constanţa
Notar BADEA VICTORIA ConstantaBirou Notarial BADEA VICTORIA din Constanta judetul Constanţa
Notar BĂNIŢĂ CONSTANTIN Constanta Birou Notarial BĂNIŢĂ CONSTANTIN din Constanţa judetul Constanţa

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO