Cauta in site

Notar BĂRDAŞ SILVIU-DAN

Date contact notar BĂRDAŞ SILVIU-DAN

Camera Notariala: 
Notarul BĂRDAŞ SILVIU-DAN face parte din Biroul Notarial " "

Notar BĂRDAŞ SILVIU-DAN Gheorgheni

 

Birou Notarial BĂRDAŞ SILVIU-DAN din Gheorgheni judetul Harghita

Adresa: 
Adresa notarului BĂRDAŞ SILVIU-DAN este : GHEORGHENI, judetul HARGHITA
Locatia: 
  • Judetul Harghita
  • Gheorgheni

Notari aceeasi localitate

Notar DOBREAN TEODOR-CONSTANTIN GheorgheniBirou Notarial DOBREAN TEODOR-CONSTANTIN din Gheorgheni judetul Harghita
Notar MORAR MIRON Gheorgheni Birou Notarial MORAR MIRON din Gheorgheni judetul Harghita
Notar POP MIORIŢA-NICOLETA GheorgheniBirou Notarial POP MIORIŢA-NICOLETA din Gheorgheni judetul Harghita
Notar SOLYOM CSILLA-MARIA Gheorgheni Birou Notarial SOLYOM CSILLA-MARIA din Gheorgheni judetul Harghita

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO