Cauta in site

Notar BALOGH EDIT

Date contact notar BALOGH EDIT

Camera Notariala: 
Notarul BALOGH EDIT face parte din Biroul Notarial " "

Notar BALOGH EDIT Miercurea Ciuc

Birou Notarial BALOGH EDIT din Miercurea Ciuc judetul Harghita

Adresa: 
Adresa notarului BALOGH EDIT este : PIAŢA LIBERTĂŢII, Nr.1, JUD. HARGHITA MIERCUREA CIUC, judetul HARGHITA
Locatia: 
  • Judetul Harghita
  • Miercurea Ciuc

Notari aceeasi localitate

Notar ANTAL ARANKA Miercurea CiucBirou Notarial ANTAL ARANKA din Miercurea-Ciuc judetul Harghita
Notar BALÁZS-SZABÓ PÁLMA Miercurea Ciuc Birou Notarial BALÁZS-SZABÓ PÁLMA din Miercurea Ciuc judetul Harghita
Notar BARO ILDIKO-MARIA Miercurea CiucBirou Notarial BARO ILDIKO-MARIA din Miercurea Ciuc judetul Harghita
Notar COMŞIA ALEXANDRU Miercurea CiucBirou Notarial COMŞIA ALEXANDRU din Miercurea-Ciuc judetul Harghita
Notar ERDOS IULIU Miercurea CiucBirou Notarial ERDOS IULIU din Miercurea Ciuc judetul Harghita

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO