Cauta in site

Notar TORNAI ENIKO

Date contact notar TORNAI ENIKO

Camera Notariala: 
Notarul TORNAI ENIKO face parte din Biroul Notarial " "

Notar TORNAI ENIKO Miercurea Ciuc

Birou Notarial TORNAI ENIKO din Miercurea Ciuc judetul Harghita

Adresa: 
Adresa notarului TORNAI ENIKO este : STR. CETĂŢII, Nr.6, JUD. HARGHITA MIERCUREA CIUC, judetul HARGHITA
Locatia: 
  • Judetul Harghita
  • Miercurea Ciuc

Notari aceeasi localitate

Notar ANTAL ARANKA Miercurea CiucBirou Notarial ANTAL ARANKA din Miercurea-Ciuc judetul Harghita
Notar BALÁZS-SZABÓ PÁLMA Miercurea Ciuc Birou Notarial BALÁZS-SZABÓ PÁLMA din Miercurea Ciuc judetul Harghita
Notar BALOGH EDIT Miercurea CiucBirou Notarial BALOGH EDIT din Miercurea Ciuc judetul Harghita
Notar BARO ILDIKO-MARIA Miercurea CiucBirou Notarial BARO ILDIKO-MARIA din Miercurea Ciuc judetul Harghita
Notar COMŞIA ALEXANDRU Miercurea CiucBirou Notarial COMŞIA ALEXANDRU din Miercurea-Ciuc judetul Harghita

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

    CONTRACT DE COMODAT AUTO