Cauta in site

Notar FANCSALI LEVENTE

Date contact notar FANCSALI LEVENTE

Camera Notariala: 
Notarul FANCSALI LEVENTE face parte din Biroul Notarial " "

Notar FANCSALI LEVENTE Odorheiu Secuiesc

Birou Notarial FANCSALI LEVENTE din Odorheiu Secuiesc judetul Harghita

Adresa: 
Adresa notarului FANCSALI LEVENTE este : ODORHEIU SECUIESC, judetul HARGHITA
Locatia: 
  • Judetul Harghita
  • Odorheiu Secuiesc

Notari aceeasi localitate

Notar DOBREAN ANCA Odorheiu SecuiescBirou Notarial DOBREAN ANCA din Odorheiu Secuiesc judetul Harghita
Notar FERENCZ IOSIF Odorheiu Secuiesc Birou Notarial FERENCZ IOSIF din Odorheiu Secuiesc judetul Harghita
Notar FERENCZ-PÁLHEGYI ENIKÖ Odorheiu SecuiescBirou Notarial FERENCZ-PÁLHEGYI ENIKÖ din Odorheiu Secuiesc judetul Harghita
Notar HANDRA-CĂLUGĂR DIANA Odorheiu Secuiesc Birou Notarial HANDRA-CĂLUGĂR DIANA din Odorheiu Secuiesc judetul Harghita
Notar LAJOS AGNES Odorheiu Secuiesc Birou Notarial LAJOS AGNES din Odorheiu Secuiesc judetul Harghita

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO