Notari Judetul Ialomita

Notari Judetul Ialomita Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Ialomita notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Ialomita telefoane

Notari

Notar ANDOR GABRIELA FierbinţiBirou Notarial ANDOR GABRIELA din Fierbinţi judetul Ialomiţa
Notar BARBU ALINA-ANDREEA UrziceniBirou Notarial BARBU ALINA-ANDREEA din Urziceni judetul Ialomiţa
Notar BEURAN OANA-ROXANA CazanestiBirou Notarial BEURAN OANA-ROXANA din Căzăneşti judetul Ialomiţa
Notar BUJE ALEXANDRU CiochinaBirou Notarial BUJE ALEXANDRU din Ciochina judetul Ialomiţa
Notar CARAGEA NICOLAE GiurgeniBirou Notarial CARAGEA NICOLAE din Giurgeni judetul Ialomiţa
Notar CORICI MARIA-CRISTINA-THEODORA AdancataBirou Notarial CORICI MARIA-CRISTINA-THEODORA din Adâncata judetul Ialomiţa
Notar DAN LAURENTIU UrziceniBirou Notarial DAN LAURENTIU din Urziceni judetul Ialomiţa
Notar DINCĂ MIRELA LUMINIŢA TandareiBirou Notarial DINCĂ MIRELA LUMINIŢA din Tăndărei judetul Ialomiţa
Notar DUMITRACHE GABRIELA MoviliţaBirou Notarial DUMITRACHE GABRIELA din Moviliţa judetul Ialomiţa
Notar DUŢU-NEAGU LUIZA-MARIA AmaraBirou Notarial DUŢU-NEAGU LUIZA-MARIA din Amara judetul Ialomiţa
Notar FINTEANU DELIA-ELENA AxinteleBirou Notarial FINTEANU DELIA-ELENA din Axintele judetul Ialomiţa
Notar IANOVICI SORIGREN LUMINITA CazanestiBirou Notarial IANOVICI SORIGREN LUMINITA din Căzăneşti judetul Ialomiţa
Notar IGNAT GABRIELA CORNELIA SloboziaBirou Notarial IGNAT GABRIELA CORNELIA din Slobozia judetul Ialomiţa
Notar ION ADRIAN-ALIN BorduşaniBirou Notarial ION ADRIAN-ALIN din Borduşani judetul Ialomiţa
Notar ION ANDREEA-ELENA Ţandarei Birou Notarial ION ANDREEA-ELENA din Ţăndărei judetul Ialomiţa
Notar ION TRAIAN UrziceniBirou Notarial ION TRAIAN din Urziceni judetul Ialomiţa
Notar LEONTE ALEXANDRU FierbinţiBirou Notarial LEONTE ALEXANDRU din Fierbinţi judetul Ialomiţa
Notar MATEI IULIA -RALUCA GrinduBirou Notarial MATEI IULIA -RALUCA din Grindu judetul Ialomiţa
Notar MERMEZE SPERANŢA-CATRINEL Nicolae BalcescuBirou Notarial MERMEZE SPERANŢA-CATRINEL din Nicolae Bălcescu judetul Ialomiţa
Notar MICLESCU BOGDAN CONSTANTIN CoşereniBirou Notarial MICLESCU BOGDAN CONSTANTIN din Coşereni judetul Ialomiţa
Notar MIHALACHE CRISTINA AmaraBirou Notarial MIHALACHE CRISTINA din Amara judetul Ialomiţa
Notar MITESCU SIMONA-ELENA SaveniBirou Notarial MITESCU SIMONA-ELENA din Săveni judetul Ialomiţa
Notar NAIDIN ANA-MARIA SloboziaBirou Notarial NAIDIN ANA-MARIA din Slobozia judetul Ialomiţa
Notar NĂSTASE ANA-MARIA Mihail KogalniceanuBirou Notarial NĂSTASE ANA-MARIA din Mihail Kogălniceanu judetul Ialomiţa
Notar NICULAE CRISTINA-MIHAELA Feteşti Birou Notarial NICULAE CRISTINA-MIHAELA din Feteşti judetul Ialomiţa
Notar NICULESCU ANDREEA-MARIA Dragoş VodaBirou Notarial NICULESCU ANDREEA-MARIA din Dragoş Vodă judetul Ialomiţa
Notar NIŢU CRISTINA-EMILIA UrziceniBirou Notarial NIŢU CRISTINA-EMILIA din Urziceni judetul Ialomiţa
Notar PALAGHIA EDUARD FILIP AmaraBirou Notarial PALAGHIA EDUARD FILIP din Amara judetul Ialomiţa
Notar PĂTRAŞCU PETRE CazanestiBirou Notarial PĂTRAŞCU PETRE din Căzăneşti judetul Ialomiţa
Notar PĂUN MARIANA SloboziaBirou Notarial PĂUN MARIANA din Slobozia judetul Ialomiţa

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO