Notari Judetul Iasi

Notari Judetul Iasi Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Iasi notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Iasi telefoane

Notari

Notar ANDRIESCU RALUCA BivolariBirou Notarial ANDRIESCU RALUCA din Bivolari judetul Iaşi
Notar ANTON GABRIELA HolbocaBirou Notarial ANTON GABRIELA din Holboca judetul Iaşi
Notar AVASILOAE CLAUDIA TansaBirou Notarial AVASILOAE CLAUDIA din Tansa judetul Iaşi
Notar BĂDĂRĂU DANIELA Iasi Birou Notarial BĂDĂRĂU DANIELA din Iaşi judetul Iaşi
Notar BĂDĂRĂU STELA Iasi Birou Notarial BĂDĂRĂU STELA din Iasi judetul Iaşi
Notar BĂLAN MARIANA OTILIA Ţibaneşti Birou Notarial BĂLAN MARIANA OTILIA din Ţibăneşti judetul Iaşi
Notar BELDEANU IOANA ANGELA IasiBirou Notarial BELDEANU IOANA ANGELA din Iasi judetul Iaşi
Notar BERARIU COSMINA-GEORGIANA Lunca Cetaţuii CiureaBirou Notarial BERARIU COSMINA-GEORGIANA din Lunca Cetăţuii-Ciurea judetul Iaşi
Notar BERZENTU EMIL Hârlau Birou Notarial BERZENTU EMIL din Hârlău judetul Iaşi
Notar BLAJ AVRAM LILIANA VASILICA IasiBirou Notarial BLAJ AVRAM LILIANA VASILICA din Iasi judetul Iaşi
Notar BLAJ-AVRAM EVELINA VictoriaBirou Notarial BLAJ-AVRAM EVELINA din Victoria judetul Iaşi
Notar BUDURCĂ MAGDA-EUGENIA FocuriBirou Notarial BUDURCĂ MAGDA-EUGENIA din Focuri judetul Iaşi
Notar CARDAŞIM ANDREEA -RALUCA IasiBirou Notarial CARDAŞIM ANDREEA -RALUCA din Iaşi judetul Iaşi
Notar CHEPTINE ANDI -CLAUDIU Iasi Birou Notarial CHEPTINE ANDI -CLAUDIU din Iaşi judetul Iaşi
Notar CIOBOTARIU GABRIELA FLORENTINA OsoiBirou Notarial CIOBOTARIU GABRIELA FLORENTINA din Osoi judetul Iaşi
Notar CIONCU RAMONA DANIELA DagaţaBirou Notarial CIONCU RAMONA DANIELA din Dăgâţa judetul Iaşi
Notar CORDONEANU ELENA-CRISTINA PaşcaniBirou Notarial CORDONEANU ELENA-CRISTINA din Paşcani judetul Iaşi
Notar COSTE ALEXANDRU-DAN VladeniBirou Notarial COSTE ALEXANDRU-DAN din Vlădeni judetul Iaşi
Notar COSTE STEFAN IasiBirou Notarial COSTE STEFAN din Iaşi judetul Iaşi
Notar COSTIN RĂZVAN -IONUŢ RomaneştiBirou Notarial COSTIN RĂZVAN -IONUŢ din Româneşti judetul Iaşi
Notar CRĂCIUNESCU IONUŢ - LIVIU IasiBirou Notarial CRĂCIUNESCU IONUŢ - LIVIU din Iasi judetul Iaşi
Notar CREMENIŢCHI DANIELA IasiBirou Notarial CREMENIŢCHI DANIELA din Iasi judetul Iaşi
Notar CRISTIA-AVRAM CERASELA BosiaBirou Notarial CRISTIA-AVRAM CERASELA din Bosia judetul Iaşi
Notar CRUCIANU MIHAELA OANA PascaniBirou Notarial CRUCIANU MIHAELA OANA din Pascani judetul Iaşi
Notar CRUCIANU REMUS DORINEL Targu FrumosBirou Notarial CRUCIANU REMUS DORINEL din Targu Frumos judetul Iaşi
Notar CUBASA CARMEN IasiBirou Notarial CUBASA CARMEN din Iasi judetul Iaşi
Notar DUBLEA ANDREEA AroneanuBirou Notarial DUBLEA ANDREEA din Aroneanu judetul Iaşi
Notar DUCA ANDREEEA - DIANA BelcestiBirou Notarial DUCA ANDREEEA - DIANA din Belcesti judetul Iaşi
Notar ENACHE GABRIELA CLAUDIA TomestiBirou Notarial ENACHE GABRIELA CLAUDIA din Tomesti judetul Iaşi
Notar FLOREA BOGDAN-DANIEL Valea LupuluiBirou Notarial FLOREA BOGDAN-DANIEL din Valea Lupului judetul Iaşi

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO