Cauta in site

Notar ACHIM FLORENTINA LOREDANA

Date contact notar ACHIM FLORENTINA LOREDANA

Camera Notariala: 
Notarul ACHIM FLORENTINA LOREDANA face parte din Biroul Notarial " "

Notar ACHIM FLORENTINA LOREDANA Popesti Leordeni

Birou Notarial ACHIM FLORENTINA LOREDANA din Popeşti-Leordeni judetul Ilfov

Adresa: 
Adresa notarului ACHIM FLORENTINA LOREDANA este : POPEŞTI-LEORDENI, judetul ILFOV
Locatia: 
  • Judetul Ilfov
  • Popesti Leordeni

Notari aceeasi localitate

Notar ENE DIANA-COSMINA Popesti LeordeniBirou Notarial ENE DIANA-COSMINA din Popeşti-Leordeni judetul Ilfov
Notar SASSU RALUCA IULIA Popeşti Leordeni Birou Notarial SASSU RALUCA IULIA din Popeşti Leordeni judetul Ilfov
Notar TEROVAN MARIA MAGDALENA Popesti LeordeniBirou Notarial TEROVAN MARIA MAGDALENA din Popesti Leordeni judetul Ilfov

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO